מיהו המנהיג הכי טוב?

| י"ד תמוז התשע"ב | 04.07.12 | 00:00

 

השבת נקרא על קורח ועדתו, שנבלעו באדמה שפערה את פיה, כעונש על שקראו תיגר על מנהיגות משה ואהרן. כשאנו קוראים את סיפורו של קורח, מתעוררת תמיהה לא פשוטה: הרי קורח היה איש נכבד, חז"ל כינוהו פיקח וחכם, מנושאי ארון הברית היה, נכדו של קהת שבניו הופקדו על משא הכלים המקודשים ביותר – שמשאם בכתף. א"כ איך הוא נפל בשטות שכזו? בפרט שקורח ידע גם ידע שבן דודו, משה רבינו נבחר להנהגה על ידי ה` באופן הברור ביותר "וגם בך יאמינו לעולם"?!

התמיהה מתחזקת שבעתיים, נוכח העובדה שקורח ראה מה עלה בגורלם של נדב ואביהוא בני אהרון בזמן שהקטירו אש זרה, ותצא אש מלפני ה` וכו`, האם קורח לא חשש לגורלו?! ובכלל, כיצד זה שהתורה מעניקה לקורח, דמות שלילית לחלוטין בפרשה, `מתנה` שפרשה שלימה בתורה נקראת על שמו!!

בטרם ניגש לביאור הדברים נפתח כדרכנו בסיפור, והפעם, סיפור ששמעתי לאחרונה על הרבי מליובאוויטש זצ"ל שהשבת הזו, ג` בתמוז, חל יום ההילולא שלו זכותו יגן עלינו!

רב נכבד שהפעיל ארגון חסד גדול, היה נוהג אחת לשנה להגיע לארה"ב לגייס כספים עבור הארגון מיהודים נדיבי-לב, סכום שהיה בסיס לקיומו של הארגון למשך השנה שעמד אז על כ-22,000 דולר. היה זה לפני כשלושים שנה, עת שהה הרב הנ"ל בניו-יורק בשליחות הארגון, אלא ששנה זו הייתה שנה כלכלית קשה וכך מצא את עצמו ערב חזרתו ארצה ללא שהצליח לגייס את הסכום הנדרש לקיומו של ארגון החסד שברשותו.

מובן שמצב רוחו היה קשה, הטרחה והזמן שהשקיע לא הניבו את התוצאות המתבקשות, ואת שיח ליבו שפך בפני א` מידידיו בניו-יורק. הידיד יעץ לו שמכיון שהוא נמצא קרוב לחצרו של הרבי מליובאוויטש, כדאי לו להיכנס אל הרבי ולספר לו על תחושותיו. הרב, שאינו נמנה על חסידי חב"ד ואפילו לא על אוהדי הרבי, בלשון המעטה, סירב בתחילה, אלא שמאמצי השכנוע של ידידו שאין לו מה להפסיד... הביאוהו למפתן חדרו של הרבי.

הרבי שמע את סיפורו והתעניין על זמן שובו ארצה וכיצד. שענה שמחר הוא חוזר בטיסה ישירה לישראל, המליץ לו הרבי לנסוע חזרה לישראל דרך טורונטו... מיודענו שלא הבין מדוע עליו לשנות את כרטיס הטיסה ולהאריך את זמן הנסיעה, לא הבין את דברי הרבי, אך תוקף דברי הרבי נסכו בו ביטחון ועשה כמצות הרבי.

כשהגיע לטורנטו, נודע לו על גביר אחד שמעניק מכספו לצרכי צדקה. הוא קבע פגישה בה הציג את מטרת בואו ואת ההספק הדל בהשגת המטרה... ועצת הרבי להגיע לכאן. מה התפלא הרב, כשהגביר שלף צ`ק ומילא בו את הסכום האגדי של 22,000 דולר, כשהוא מפטיר: מעולם לא ראיתי את הרבי, אבל היום הוא יום נישואי עם אשתי, והבוקר החלטתי לעשות משהו טוב הקשור למספר שנות נישואינו, 22 במספר, והנה אתה בא ומספר לי שחסר לך 22,000 דולר... כוחו של רבי!

חזרה לפרשתינו. המדרש מביא את דברי משה רבינו לעדת קורח, ורש"י מצטטו בפרשתנו, "אמר להם משה: הגויים נימוסים הרבה וכוהנים הרבה יש להם וכולם מתקבצים בבית אחד, ואנו אין לנו אלא ה` אחד, ותורה אחת, וכהן גדול אחד. ואתם מאתים וחמישים מבקשים כהונה גדולה? אף אני רוצה בכך..." כלומר לא ייתכן שיהיה יותר מכהן גדול אחד שבו בחר ה`, ובמילא, לאף אדם אחר אין אפשרות להיות כהן גדול!

אם-כן, מה חשב לעצמו קורח? איך הוא נפל בשטות שכזו? מבואר בחסידות שלכאורה כוונתו של קורח הייתה טובה אלא שבכך שרצה להיות כהן גדול בפועל בזה היה חטאו.

הרמב"ם, בסוף הלכות שמיטה כותב: "כל איש ואיש... אשר נדבה רוחו אותו, והבינו מדעו להיבדל לעמוד לפני ה` לשרתו ולעובדו... הרי זה נתקדש קודש קודשים, ויהי ה` חלקו ונחלתו לעולם..." זאת אומרת, שכל יהודי יכול להיות ולהגיע עד לדרגת "כהן גדול" ברוחניות, וזו שאיפה שאליה כל אדם צריך לשאוף!

קורח רצה להגיע לדרגת הקדושה הגבוהה ביותר כמו הכהן הגדול, דרגת קודש הקודשים, להיות דבוק בה` וזו הייתה טענתו "כי כל בעידה כולם קדושים ומדוע תתנשאו? כולם שמעו מפי הגבורה בסיני "ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש", זו שאיפה חיובית לעלות מעלה בקדושה ולהידבק בה`. אלא שטעותו של קורח הייתה בכך שגאוותו הביאתו לרצות להיות כהן גדול כפשוטו, להיות כהן גדול בפועל! ולא להתבטל כלפי משה ואהרון שנבחרו על ידי ה`!

שם הפרשת `קורח`, לא בכדי, שהרי מקורח אנו למדים שעלינו לשאוף לדרגות גבוהות בעבודת ה`, לא להסתפק בדרגתנו הנוכחית בעבודת ה` אלא לשאוף להתקדם מעלה מעלה עד דרגתו של אהרון הכהן – אך ביחד עם זאת עלינו להיזהר ולהיות בטלים לנשיאי הדור משה ואהרון שנבחרו ע"י ה`.

זהו המסר המעשי לכל אחד מאיתנו בחייו האישיים כמו גם בדרגתו הרוחנית, אל לנו להסתפק במצבנו הנוכחי, יהיה טוב אשר יהיה, תמיד עלינו להתקדם הלאה ולעלות מעלה מעלה והשמים הם הגבול. עמידה במקום, פירושה נסיגה. עך עלינו לדעת ולזכור, שככל שנתקדם ונממש את שאיפותינו, לא ניתן לגאווה להשתלט עלינו, לא ניתן ל`אגו` לתפוח בקרבנו ושבדרך מעלה לא נדרוך על אנשים... אלא ניצמד לדרך התורה, לדרך ה` ממנה לא ניטה ימין או שמאל תוך התבטלות מוחלטת לרצון ה`.

ההתבטלות לרצון ה`, יכולה להיות אצל יהודי כאשר הוא מקושר ובטל לנשיאי ישראל, צדיקי הדור, רק אז אנו מובטחים שחיים כולכם היום. דורנו זכה למנהיג ונשיא ישראל אמיתי, הרבי מליובאוויטש זצ"ל, שהשבת חל יום ההילולא ה-18 שלו, שהעמיד אלפי אלפי שלוחים ותלמידים באמצעותם עשה את המהפיכה היהודית הגדולה בהיסטוריה שאין פינה בעולם החסרה כתובת לכל עניין יהודי!  מתוך דאגה כנה ואהבה רבה לכל יהודי באשר הוא, ולא משנה אם זה ראש ממשלה בישראל או יהודי פשוט באלסקה כולם היו בניו ולכולם העניק ודאג, שמח בשמחתם ובכה בעצבונם!

לכן, בהגיע יום ג` תמוז, יום ההילולא של אבינו רוענו, זו ההזדמנות להתפלל ולבקש על כל המצטרך בגשמיות וברוחניות. כל מי שמעונין שיזכירו את שמו לברכה בערב ההילולא או במוצאי ההילולא יכתוב לי באימייל את שמו ושם האמא ומה שהוא זקוק לברכה וה` יעזור שתפילתינו תתקבל לברכה והצלחה בבני חיי מזוני ורויחי ובכוליה רויחי. אמן.

קבלת השבת תתקיים ביום שישי הקרוב ,יום ההילולא, במרכז היהודי `מארינה ראשצ`ה` בשעה 7:30 . כולם מוזמנים! תודה לידידנו מר אלכס ריץ על החסות על השבת הקרובה. יישר כח!

שבת שלום וחודש טוב,

ידידיך יעקב פרידמן

מוסקבה

פייסבוק מייל

כותרות עיקריות

סיפורים
0

המעשה הוא העיקר - סיפור

לעיתים קרובות, יושבים חסידים ומתוועדים. המשפיע אינו מסתפק רק בהעברת מסרים, אלא מרבה לתבל אותם בסיפורים שונים, מהעבר וגם מההווה. מהי הסיבה לכך ? מדוע אינו מספיק להעביר את המסר עצמו ?
קראו עוד
קצרים
רוחניות
רוחניות