בראשית

איך היית מחזיר?

נטייתם הטבעית של בני-אדם היא לא להבליג על פגיעה בהם, אלא לנטור ולנקום ולהשיב לפוגע כגמולו. יהודי מצווה להתגבר על טבעו זה ואף יותר מכך, מצופה ממנו להשיב לזולתו טובה תחת רעה. זה היעד !
0
שאל את הרב

לך לך ● איך יתכן שאברהם לא דאג לשרה?

הרב שניאור אשכנזי פרשת לך לך תשע"ב
איך יתכן שאברהם לא דאג לשרה?
פרשת לך לך - סיפורי האבות. סיפורים פשוטים של חיי היום יום,
מאוד לא אופייני לתורה - שהיא תורה של מצוות, לא אופייני לתורה לספר סתם סיפורים.
האבות הם ההורים של עמ"י והם מלמדים אותנו איך לנהל בית ולהקים משפחה ולעשות עסקים.
הילדים הולכים בדרכי אבות, נופלים באותם מקומות שההורים נפלו ומצליחים
באותם מקומות שההורים הצליחו.

 

וירא ● אוהב לארח חברים? השיעור הזה בשבילך!

הרב שניאור אשכנזי פרשת וירא תשע"ב
 אוהב לארח חברים? השיעור הזה בשבילך!
הרמב"ם מסביר כי עיקר המצווה בהכנסת אורחים הוא ללוות את האורחים בסיום האירוח.
מוכרחים להבין, מהו סודו הגדול של הליווי, אשר נעלה יותר מכל האירוח עצמו?


 

נח ● איפה מצאה היונה את עלה הזית?

הרב שניאור אשכנזי פרשת נח תשע"ב
שאלה מסקרנת: איפה מצאה היונה את עלה הזית?
מצד אחד אנחנו אומרים שהמבול החריב את העולם לגמרי,
היכן אם כן מצאה היונה את עלה הזית בפיה? הרי כל העולם נחרב?
המים הציפו אפילו את ראשי ההרים הגבוהים, אז איך העלה שרד ועוד נשאר מחובר לעץ?

 

פרשת ויחי - מעמדה של האשה ביהדות

הדברים דורשים ביאור: יעקב דואג לעצמו ודורש מיוסף לקוברו בארץ ישראל ובמערת המכפלה עם כל גדולי האומה, ואילו את רחל אשתו, אם יוסף, הוא לא טרח אפילו להביאה לבית לחם אלא קברה שם בדרך. הייתכן...?! זו כבודה של אם המלכות, אם בישראל?!

ויחי ● סוד קבורת רחל 

הרב שניאור אשכנזי פרשת ויחי תשע"ב
בין דפי חומש בראשית - חומש סיפורים מעשי אבות. לאורך החצי השני של
החומש יש סיפור כואב - טרגדיה - סיפור פטירת רחל. יעקב נפרד מיוסף ומסביר
למה הוא קבר את רחל רחוק בודדה.


 

ויגש ● סוד השגת הפרנסה

הרב שניאור אשכנזי פרשת ויגש תשע"א
 סוד השגת הפרנסה 
בחיים יש לנו הרבה טרדות והטרדה הכי גדולה זה המרדף אחרי הפרנסה.
אף פעם אין תחושה שמיצינו ויש לנו את מה שצריך. מעבר לזה יש לנו גם דאגות
מה יהיה מחר וכו'. 
למה יש כל כך הרבה טרדות של פרנסה? איך אפשר להפחית את טרדות הפרנסה?

 

מחילת עוונות בחופה, ועשיו הרשע... - וישלח

כיצד ייתכן שהלימוד על כך, שחתן ביום חופתו מוחלין לו עונותיו, למדים חז"ל דווקא מעשו שהיה רשע?! וכי לא סיפרה לנו התורה על נישואי יצחק ורבקה, יעקב עם רחל ולאה, שהיו צדיקים ומהם היה ראוי ללמוד על מחילת העוונות ביום החופה? שנית, איזו זכות או איזה מעשה גדול ומיוחד עשה עשו עד כדי שימחלו עוונותיו?

וישלח ● סוד יחסי הציבור

הרב שניאור אשכנזי פרשת וישלח תשע"א 
 סוד יחסי הציבור

פרשת וישלח מספרת דבר מדהים - היא פותחת בהכנת המלחמה של עשיו עם
יעקב כאשר עשיו מתכן להרוג את יעקב. מה קורה בפועל? במקום דם ואש ותמרות
עשן הם מתחבקים ומתנשקים ועוד עשיו מציע ליעקב - בא תגור איתי יחד.דבר מדהים!!
יעקב הצליח לעשות את הבלתי יאומן ולהתפייס עם עשיו. איך בדיוק עשה זאת יעקב?
מה היו התכסיסים שלו? איך נגמרה מלחמה כזאת שהיתה אמורה להיגמר עם דם וכדורים בחיבוק?

 

איך נשא יעקב שתי אחיות? - פרשת ויצא

בפרשה השבוע מסופר על נישואי יעקב אבינו עם לאה ורחל בנותיו של לבן הארמי. והשאלה כאן ידועה ומפורסמת שרבים מתקשים בה כיצד נשא יעקב אבינו שתי אחיות? כידוע, האבות קיימו את כל התורה כולה לפני שניתנה, וישנו איסור מהתורה "ואשה אל אחותה לא תקח" כיצד יכל יעקב לעשות זאת ולעבור על איסור תורה?...

תולדות ● סוד העקרות

הרב שניאור אשכנזי פרשת תולדות תשע"א
 סוד העקרות
תפילה - אחד הדברים הכי חשובים אצל הקב"ה. אבל לצערינו זה לא הולך לנו כמו 
שאנחנו מצפים.
מפעם לפעם צריך לרענון את מושג התפילה ולחשוב להתחזק איך מתפללים?
מה זה להתפלל? איך נכנסים לענין התפילה?
יצחק ורבקה היו נשואים 20 שנה - ואין להם ילדים. יצחק ורבקה נעמדים בשני
פינות של החדר וה' נעתר לתפילה.
הסיפור מוכר הוא קרה אצל כל האימהות - אצל אברהם ושרה אותו דבר נשואים
עשרות שנים ושרה לא יולדת.ובסוף בזכות ענין צדדי שאברהם מתפלל על אבימלך
הוא נענה תחילה. וכן יעקב ולאה ויעקב ורחל.

מה קורה? איך אפשר להבין תופעה כזאת? מה התורה רוצה לומר לנו בכך?

 

חיי שרה ● סוד האמהות

הרב שניאור אשכנזי פרשת חיי שרה תשע"א
סוד האמהות 
פרשת השבוע היא הפרשה היחידה שנקראת על שם אישה. יש 5 פרשות
שנקראות על שם אנשים והיא הפרשה היחידה שנקראת על שם אישה - שרה
וזה כי הפרשת פותחת בסיפור של פטירתה הפתאומית וכל הפרשה מדברת
על טוב לב וצידקותה של רבקה.
איך היהדות רואה את תפקידה של האמא? ברור שיש כאן מטרה ויעד מאחורי
כל הענין הזה, התורה לקחה לאישה כמה מהמצוות והיא גם נתנה לה כמה דברים
במקום.

 

וירא ● סוד מסירות הנפש

הרב שניאור אשכנזי פרשת וירא תשע"א
 סוד מסירות הנפש
פרשת השבוע פרשת ואירע - אחד הסיפורים הדרמטיים בתנ"ך עקידת יצחק. 
הקב"ה מצוה על אברהם אבינו לשפוך את דמו על המזבח. אברהם אבינו לא שואל
שאלות ומתכוון לעשות את זה וברגע האחרון צועק לו המלאך אברהם אברהם זהו רק
נסיון, אל תהרוג את הילד! 
מה המסר של הסיפור הזה? מה התורה רוצה לומר? מה היא רוצה לשדר לנו?
מה אנחנו אמורים לקחת ממעשה העקידה? מה הקטע הכי חזק והכי מרכזי מסיפור העקידה?

 

לך לך ● סוד שם האדם

הרב שניאור אשכנזי פרשת לך לך תשע"א
 סוד שם האדם
יש סגולה יהודית מפורסמת שכתובה בשולחן ערוך שכאשר אדם חולה ממש,
בסכנת חיים,  יש טריק בשולחן ארוך להוסיף לו שם שמסמל בריאות, רפואה,  
חיים חדשים  - חיים חיה רפאל.
לומדים זאת מפרשת השבוע - לשרה לא היו ילדים והיא נסתה הרבה פתרונות
וכלום לא עזר ואז ה' אומר לאברהם תשנה לה את שמה משרי לשרה ויקרה הנס -
ואכן שמה משתנה וקורא הנס - היא יולדת.
מה עומד מאחורי הרעיון ששינוי שם יכול לשנות את מזלו של האדם או לרפא אותו?

 

נח ● סוד המים

הרב שניאור אשכנזי פרשת נח תשע"א
 סוד המים
בראשית החורף אנחנו מתפללים לגשם. כשיש גשם יש חיים ויש הרבה מים, תבואה
וכשאין יש בצורך והכל מתייקר. גשם זה חיים.באה פרשת השבוע וזורקת אותנו
למקום הפוך לגמרי - פרשת נח - מבול האנשים חוטאים ואיך הוא משחית את העולם
עם גשם - מבול.
ננסה להבין בשיעורו של הרב שניאור אשכנזי איך זה ייתכן? למה דווקא עם גשם?
מים זה חסד! למה דווקא כשהקב"ה רוצה להשחיט את העולם הוא עושה את זה עם
מים? למה לא עם אש, רוח?

<< < 1 2 3 4 5