שמות

שאל את הרב

"נקודה טובה" לפרשת "שמות" - בסוד המנהיגות

מהו סודה של המנהיגות? מדוע דווקא משה התמנה למנהיג? התורה אינה אומרת לנו זאת במפורש. אך חז"ל במדרשיהם מרחיבים את היריעה ומסבירים שהתנהגותו המסורה של משה הרועה אל צאנו - הן לבהמות הצעירות והן לזקנות (תוך מתן יחס "אישי" ופרטני), הרשימה מאד את הקב"ה, שאמר: מאחר ויש לך רחמים לנהוג את עדרי צאנו של בשר ודם, מסיבה זו "אתה תרעה את צאני ישראל" ותהפוך להיות המנהיג של עם ישראל )על פי שמות רבה פרשת שמות פרשה ב(. כך מאותם נימוקים דורות רבים אחריו, התמנה דוד רועה הצאן הצעיר מבית לחם, למלך על ישראל.

<< < 1 2 3 4 5 6 7 > >>