שמות

שאל את הרב

למה נברא העולם ככה ?

אף אדם לא שמח ומתגאה אם מצא או קיבל בהפתעה שק עפר. בדיוק הפוך הוא, ברגע שאדם מקבל ו/או מוצא זהב הרי שמחתו היא גדולה מאד. למה זה ? כי עפר יש לרוב ואין קושי להשיגו. רק דבר שקשה להשיגו ו/או אין אותו לאחרים גורם שמחה לאדם שמוצא או מקבל אותו.

המשמעות הכבירה של המצווה הראשונה

הרבי דיבר כמה פעמים כי התפיסה הזו של הזמן, מביאה להצלחה גדולה בזמן. הסוד להצלחה בזמן הוא ריכוז מלא ברגע הזה. כאשר עוסקיםם בדבר מסוים, עלינו לחשוב שהיום הזה הוא כביכול היום היחיד בחיינו והמשימה הזו היא היחידה בעולם ואין זולתה שום דבר אחר. כך המשאבים הפנימיים מנוצלים כולםם עבור הצלחת המשימה ואיננו מאבדים אנרגיה בגלל לחצים אחרים המרחפים ברקע.

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>