שמות

שאל את הרב

המשמעות הכבירה של המצווה הראשונה

הרבי דיבר כמה פעמים כי התפיסה הזו של הזמן, מביאה להצלחה גדולה בזמן. הסוד להצלחה בזמן הוא ריכוז מלא ברגע הזה. כאשר עוסקיםם בדבר מסוים, עלינו לחשוב שהיום הזה הוא כביכול היום היחיד בחיינו והמשימה הזו היא היחידה בעולם ואין זולתה שום דבר אחר. כך המשאבים הפנימיים מנוצלים כולםם עבור הצלחת המשימה ואיננו מאבדים אנרגיה בגלל לחצים אחרים המרחפים ברקע.

"נקודה טובה" לפרשת "שמות" - בסוד המנהיגות

מהו סודה של המנהיגות? מדוע דווקא משה התמנה למנהיג? התורה אינה אומרת לנו זאת במפורש. אך חז"ל במדרשיהם מרחיבים את היריעה ומסבירים שהתנהגותו המסורה של משה הרועה אל צאנו - הן לבהמות הצעירות והן לזקנות (תוך מתן יחס "אישי" ופרטני), הרשימה מאד את הקב"ה, שאמר: מאחר ויש לך רחמים לנהוג את עדרי צאנו של בשר ודם, מסיבה זו "אתה תרעה את צאני ישראל" ותהפוך להיות המנהיג של עם ישראל )על פי שמות רבה פרשת שמות פרשה ב(. כך מאותם נימוקים דורות רבים אחריו, התמנה דוד רועה הצאן הצעיר מבית לחם, למלך על ישראל.

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>