שמות

שאל את הרב

וארא ● לתת מכות - זו חכמה מיוחדת

הרב שניאור אשכנזי פרשת וארא תשע"ג
 לתת מכות - זו חכמה מיוחדת 
בפרשת השבוע ישנה שאלה מאוד מטרידה: בשביל מה היו צריכים את עשרת המכות?
למה היו צריכים את כל התהליך עד שפרעה יישבר? אם ה' רוצה לשחרר את עם ישראל ממצרים?
שהיה נותן מיד את מכת בכורות והם היו יוצאים.
בשביל מה צריך שנה שלימה את מסע הדילוגים הזה? בשביל מה צריך את כל התהליך הזה?
מה עומד מאחורי המכות האלו?

 

תצווה ● למה הולכים להתפלל בקברי צדיקים וקברי משפחה?

תצווה ● למה הולכים להתפלל בקברי צדיקים וקברי משפחה? 

 

הרב שניאור אשכנזי פורים תשע"ב  המוצלחים ביותר: למה מלכי ישראל אינם מזרע יוסף? 

קברי צדיקים - צדיקים במתתם קרואים חיים.

בפרשת תצוה יש תעלומה - ממבט ראשון הכל כרגיל יש הוראות איך להקים

את המשכן אבל כשמסתכלים שוב משהו חסר - שמו של משה לא מופיע בפרשה

אפילו לא פעם אחת. פרשה שלימה 101 פסוקים, ואפילו פעם אחת לא מוזכר שמו? 

שיעורו המרתק של הרב שניאור אשכנזי.

משפטים ● איך נולדה התורה שבעל פה ?

הרב שניאור אשכנזי פרשת משפטים תשע"ב
 איך נולדה התורה שבעל פה ?
האם כתוב בתורה לחבוש כיפה?
אנחנו יושבים בבית כנסת, כתוב בתורה את המילים בית כנסת? כתוב להתפלל
בבית כנסת? כתוב איפה שהוא להתפלל ערבית? להניח תפילין? והיו לטוטפות בין
עינך לא יותר מזה. אם נשים לב כל חיי היהדות זו תורה שבעל פה לא תורה שבכתב.

 

יתרו ● הסוד המדהים של המספר תרי"ג

הרב שניאור אשכנזי פרשת יתרו תשע"ב
 הסוד המדהים של המספר תרי"ג 
כל יהודי אומר נעשה ונשמע. למה? למה קיבלנו כל כך הרבה מצוות? למה 613?
20 מצוות, 30 מצוות לא מספיק? לאברהם יצחק ויעקב הספיק 10 מצוות.
למה אחרי מתן תוקה זה קפץ ל613? 
נגלה את הסוד שבמספר 613 עם הרב שניאור אשכנזי.

בשלח ● הסעודה שהיא סגולה לפרנסה טובה

הרב שניאור אשכנזי פרשת בשלח תשע"ב
 הסעודה שהיא סגולה לפרנסה טובה 
"ע"י סעודה זו נמשך אור קדושת סעודות שבת לכל סעודות ימי החול"
"יסדר אדם שולחנו במוצ"ש כדי שתהיה סעודתו מתוקנת בכל השבוע"
"ע"י סעודה זו של מוצ"ש נמשך האור של קדושת השבת לכל ימות השבוע"
באיזה סעודה מדובר? סעודת שבת? ערב יום כיפור? סעודת חג?

 

בא ● סוד עשר המכות

הרב שניאור אשכנזי פרשת בא תשע"ב
 סוד עשר המכות
אחרי שפרה טבע בים סוף הוא עלה למעלה הוא פוגש את מלאך המות למעלה.
מלאך המוות שואל אותו, נו, פרעה, איך היו המכות? פרעה אומר 10
סוף סוף נמצאת הנוסחה ששוברת את פרעה - מכת בכורות.
נשאלה השאלה למה היו צריכים את 10 המכות? שהקב"ה יתן ישר את מכת בכורות.
למה היו צריכים את כל ה-10? למה היו צריכים את המרדף הזה שנה שלימה?
כי ה' הכביד את ליבו? אז למה הוא החליט לסיים את הכבדת ליבו?
מה היה התהליך של כל 10המכות? לאן הובילו אותנו 10 המכות וגם מה עמד מאחורי
הבחירה של כל המכות האלו?

 

פרשת וארא

סירובו של משה לדבר אל פרעה בטענה: "הן אני ערל שפתיים ואיך ישמע אלי פרעה?, באה התשובה מה`: "ראה נתתיך אלוקים לפרעה ואהרן אחיך יהיה נביאך. אתה תדבר את כל אשר אצווך, ואהרן אחיך ידבר אל פרעה".

וארא ● סוד הגמגום

הרב שניאור אשכנזי פרשת וארא תשע"ב
 סוד הגמגום
אנחנו רגילים לפאר את הצדיקים שלנו. ודוגמא לזה היה הלידה של משה רבינו

בפרשת השבוע של שבוע שעבר שנעשה אור גדול בבית כשמשה נולד. לכן מאוד קשה
להבין את התיאור בחיסרון של משה רבינו - משה כבד פה, אני לא אדם מרשים, אני לא
משכנע, אני לא טיפוב כריזמתי.

ננסה להקיף את הנושא הזה מכל הכיוונים איך זה קרה? למה הקב"ה לא ריפא אותו?
הקב"ה לא יכל לעשות נס אחד נוסף אחרי כל הניסים שהוא עשה ולרפא אותא?
ואיך הוא הסתדר עם זה?

 

פרשת שמות - מידת הביטחון

ויירא משה – על שום מה? אודות יראתו של משה כשנודע דבר הריגתו את המצרי, מביא רש"י (שם, יד) שני פירושים: *א *– כפשוטו. כלומר, משה מתיירא וחושש לעורו, על דבר ההריגה. *ב* – כמדרשו, חששו של משה לא היה ביחס לעצמו, אלא שמא ישראל אינם ראויים לגאולה, מפני המלשינים שבהם.

שמות ● סוד הילודה

הרב שניאור אשכנזי פרשת שמות תשע"ב ● סוד הילודה
משפחות ברוכות ילדים - משתדלים להביא כמה שיותר ילדים כמה שיותר יהודים. 
מצות פריה ורביה - המלחמה של עמ"י מול פרעה ראש בראש - לפרות ולרבות - להביא
עוד ועוד ילדים. בזכות מה עמרם ויוכבד זכו להיות ההורים של האדם הכי גדול בהיסטוריה.
נשים לב ששניהם מאוד הידרו כל אחד בצומת בה הוא עמד במצות פריה
ורביה ובזכות זה הם זכו להוריד את הנשמה הענקית הזאת מעולם האצילות.

 

פרשת תצווה

ואתה תצווה. מי? משה רבינו. מפרשי המקרא שואלים: בכל פרשיות התורה בחיי משה, מאז לידתו עד פטירתו, מוזכר שמו של משה למעט פרשה זו. מדוע שמו של משה לא מופיע בפרשת השבוע במפורש?השאלה מתחזקת יותר מאחר שפרשת תצווה נקראת בדר כלל בסמוך ליום הולדת ופטירת משה רבינו ז` אדר ודווקא כאן תעדר הזכרתו של המנהיג משה רבינו?

<< < 1 2 3 4 5 6 7 > >>