שמות

שאל את הרב

בשלח ● הסעודה שהיא סגולה לפרנסה טובה

הרב שניאור אשכנזי פרשת בשלח תשע"ב
 הסעודה שהיא סגולה לפרנסה טובה 
"ע"י סעודה זו נמשך אור קדושת סעודות שבת לכל סעודות ימי החול"
"יסדר אדם שולחנו במוצ"ש כדי שתהיה סעודתו מתוקנת בכל השבוע"
"ע"י סעודה זו של מוצ"ש נמשך האור של קדושת השבת לכל ימות השבוע"
באיזה סעודה מדובר? סעודת שבת? ערב יום כיפור? סעודת חג?

 

בא ● סוד עשר המכות

הרב שניאור אשכנזי פרשת בא תשע"ב
 סוד עשר המכות
אחרי שפרה טבע בים סוף הוא עלה למעלה הוא פוגש את מלאך המות למעלה.
מלאך המוות שואל אותו, נו, פרעה, איך היו המכות? פרעה אומר 10
סוף סוף נמצאת הנוסחה ששוברת את פרעה - מכת בכורות.
נשאלה השאלה למה היו צריכים את 10 המכות? שהקב"ה יתן ישר את מכת בכורות.
למה היו צריכים את כל ה-10? למה היו צריכים את המרדף הזה שנה שלימה?
כי ה' הכביד את ליבו? אז למה הוא החליט לסיים את הכבדת ליבו?
מה היה התהליך של כל 10המכות? לאן הובילו אותנו 10 המכות וגם מה עמד מאחורי
הבחירה של כל המכות האלו?

 

פרשת וארא

סירובו של משה לדבר אל פרעה בטענה: "הן אני ערל שפתיים ואיך ישמע אלי פרעה?, באה התשובה מה`: "ראה נתתיך אלוקים לפרעה ואהרן אחיך יהיה נביאך. אתה תדבר את כל אשר אצווך, ואהרן אחיך ידבר אל פרעה".

וארא ● סוד הגמגום

הרב שניאור אשכנזי פרשת וארא תשע"ב
 סוד הגמגום
אנחנו רגילים לפאר את הצדיקים שלנו. ודוגמא לזה היה הלידה של משה רבינו

בפרשת השבוע של שבוע שעבר שנעשה אור גדול בבית כשמשה נולד. לכן מאוד קשה
להבין את התיאור בחיסרון של משה רבינו - משה כבד פה, אני לא אדם מרשים, אני לא
משכנע, אני לא טיפוב כריזמתי.

ננסה להקיף את הנושא הזה מכל הכיוונים איך זה קרה? למה הקב"ה לא ריפא אותו?
הקב"ה לא יכל לעשות נס אחד נוסף אחרי כל הניסים שהוא עשה ולרפא אותא?
ואיך הוא הסתדר עם זה?

 

פרשת שמות - מידת הביטחון

ויירא משה – על שום מה? אודות יראתו של משה כשנודע דבר הריגתו את המצרי, מביא רש"י (שם, יד) שני פירושים: *א *– כפשוטו. כלומר, משה מתיירא וחושש לעורו, על דבר ההריגה. *ב* – כמדרשו, חששו של משה לא היה ביחס לעצמו, אלא שמא ישראל אינם ראויים לגאולה, מפני המלשינים שבהם.

פרשת תצווה

ואתה תצווה. מי? משה רבינו. מפרשי המקרא שואלים: בכל פרשיות התורה בחיי משה, מאז לידתו עד פטירתו, מוזכר שמו של משה למעט פרשה זו. מדוע שמו של משה לא מופיע בפרשת השבוע במפורש?השאלה מתחזקת יותר מאחר שפרשת תצווה נקראת בדר כלל בסמוך ליום הולדת ופטירת משה רבינו ז` אדר ודווקא כאן תעדר הזכרתו של המנהיג משה רבינו?

פרשת תרומה

האריכות הרבה והירידה לפרטי פרטים באופן בניית המשכן מעלה פליאה רבה. מה ראתה התורה להאריך בנושא זה יותר מכל עניין חשוב אחר כמו קריעת ים סוף, מתן תורה או אפילו בריאת מעשה שמים וארץ? הדעת מחייבת כי אריכות התורה בעניין המשכן מבטאת, בודאי, את חשיבותו ומשמעותו המיוחדים של המשכן. עלינו לבחון, איפוא, מהי מטרתו של המשכן, ומדוע באמת מאריכה התורה כל-כך בתיאור בנייתו?

<< < 1 2 3 4 5 6 7