במדבר

שאל את הרב

כיצד התעלמו משה ויהושע מכל פעמוני האזהרה?

ראשיתו של מוסד ההפטרה הוא בימי אנטיוכוס היווני. המלך גזר גזירות שמד ואסר בין היתר, להוציא את ספר התורה מהארון ולקרוא בו מדי שבת. היהודים החליטו להתחכם והחלו לקרוא פרק מהנביאים. הם היו בוחרים פרק בן לפחות 21 פסוקים ומעלים שבעה עולים לכל שלושה פסוקים מן הנביא. אחרי שהתבטלה הגזירה, נשאר המנהג חביב על ישראל ואנו ממשיכים לקרוא פסוקים מן הנביא. לכל פרשה נבחרו פסוקים העוסקים בעניין הפרשה ומאירים אותה מזווית נוספת (ראו שולחן ערוך רבנו הזקן סימן רפד בשם האבודרהם)..

<< < 1 2 3 4 5 > >>