אימון אישי

הנצפים ביותר
שאל את הרב

התמודדות עם אתגרים

 

מציאות של עבודה סותרת מציאות של מנוחה - שני דברים שונים והפוכים.

מנוחה זה לא בדיעבד כי אין ברירה אלא מציאות שבמהותה היא שלימה יותר

ממציאות של עבודה.

מה זה עבודה? למה האדם שותף בעבודה? לאן הוא משתייך בזמן העבודה?

שיעורו המרתק על ענין העבודה יחד עם המנוחה מאת הרב יצחק ערד.

להחליף מתח בחדווה

 

אחד העיקרים במודע או לא במודע גורמים לנו לסבל למועקה.

כשאנחנו מתבוננים במאורעות החיים שלנו או של הסביבה נשאלת שאלה מדוע זה ככה?

ננסה להבין בשיעורו של הרב אייל קרוצ'י מדוע זה קורה? מאיפה זה בא? ומדוע זה היה

צריך להיות דווקא כך - מאורעות החיים.

ג` חלקי השכל

 

הלימוד בספר התניא זה רכישה חיונית.

הבן אדם יש בו צד אנוכי ותמיד הכל מזווית שלי וזה המיוחד בכל אחד כי אני

מיוחד אף אחד לא דומה לי. מהי אמת? מהו זיוף? משהו פנימי שומע את זה.

שיעורו המרתק של הרב יאיר כלב.

ושכנתי בתוכם

בפרק הקודם הסברנו כי כאשר אומרים שהקב"ה נמצא בכל מקום הכוונה היא למציאות שלו, אך השכינה היא הגילוי שלו ובגילוי זה יש הבדלים בין העולמות השונים ובין הנבראים השונים. בזמן הבית גילוי השכינה היה בבית המקדש בקודש הקודשים, מה לגבי היום ? איפה השכינה בזמן הגלות ? מה קרה לשכינה אחרי החורבן, איפה היא נמצאת כיום, איפה הקב"ה מתגלה אלינו היום ?

השכינה

בפרקים האחרונים דיברנו על דרגות שונות בכוונות (אהבה ויראה). תחילה הסברנו כי המעשה הוא העיקר, הוא הבונה את הדירה לבורא בעולם, הוא הממשיך את הקדושה לעולם, ולאחר מכן הסברנו שעל מנת שהדירה תהיה מוארת, יש למלא את המעשה בכוונה הראויה. כעת בפרקים האחרונים של ספר התניא, כמעין סיכום של הספר, חוזר אדמו"ר הזקן (מחבר הספר) להדגיש את מעלת המעשה.

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>