אימון אישי

חשיבה חיובית - חלק א`

 

חשיבה חיובית - מה זה אומר לנו,

ואיך ניתן ליישם את זה בחיינו - הרב גילי שושן.

0
שאל את הרב

ושכנתי בתוכם

בפרק הקודם הסברנו כי כאשר אומרים שהקב"ה נמצא בכל מקום הכוונה היא למציאות שלו, אך השכינה היא הגילוי שלו ובגילוי זה יש הבדלים בין העולמות השונים ובין הנבראים השונים. בזמן הבית גילוי השכינה היה בבית המקדש בקודש הקודשים, מה לגבי היום ? איפה השכינה בזמן הגלות ? מה קרה לשכינה אחרי החורבן, איפה היא נמצאת כיום, איפה הקב"ה מתגלה אלינו היום ?

השכינה

בפרקים האחרונים דיברנו על דרגות שונות בכוונות (אהבה ויראה). תחילה הסברנו כי המעשה הוא העיקר, הוא הבונה את הדירה לבורא בעולם, הוא הממשיך את הקדושה לעולם, ולאחר מכן הסברנו שעל מנת שהדירה תהיה מוארת, יש למלא את המעשה בכוונה הראויה. כעת בפרקים האחרונים של ספר התניא, כמעין סיכום של הספר, חוזר אדמו"ר הזקן (מחבר הספר) להדגיש את מעלת המעשה.

שמחה

 

לידה - אחד הדברים הקשים לאדם. וכן לידה זה סכנת נפשות ומותר לחלל עליה

את השבת.

החיים זהו עניין לו פשוט - לפני שהוא נולד הנשמה הייתה משוחררת וכעת אחרי

שירדה לעולם הזה היא כבולה בגוף.

שיעורו של הרב טוביה בולטון.

אהבה ויראה

לאחר שהסברנו בפרקים הקודמים את החשיבות של הכוונה, שללא הכוונה המעשה הוא כמו גוף ללא נשמה, נעבור להסביר את הדרגות השונות בכוונות.

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>