אימון אישי

שאל את הרב

השכינה

בפרקים האחרונים דיברנו על דרגות שונות בכוונות (אהבה ויראה). תחילה הסברנו כי המעשה הוא העיקר, הוא הבונה את הדירה לבורא בעולם, הוא הממשיך את הקדושה לעולם, ולאחר מכן הסברנו שעל מנת שהדירה תהיה מוארת, יש למלא את המעשה בכוונה הראויה. כעת בפרקים האחרונים של ספר התניא, כמעין סיכום של הספר, חוזר אדמו"ר הזקן (מחבר הספר) להדגיש את מעלת המעשה.

שמחה

 

לידה - אחד הדברים הקשים לאדם. וכן לידה זה סכנת נפשות ומותר לחלל עליה

את השבת.

החיים זהו עניין לו פשוט - לפני שהוא נולד הנשמה הייתה משוחררת וכעת אחרי

שירדה לעולם הזה היא כבולה בגוף.

שיעורו של הרב טוביה בולטון.

אהבה ויראה

לאחר שהסברנו בפרקים הקודמים את החשיבות של הכוונה, שללא הכוונה המעשה הוא כמו גוף ללא נשמה, נעבור להסביר את הדרגות השונות בכוונות.

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>