קבלה

שאל את הרב

אהבה תכלית הבריאה והחיים

 

הרב יחזקאל סופר מסביר כיצד אנחנו בעבודתינו כאן למטה משפיעים על השפע העליון.

וגם ההבדל בין השפע של הבורא לאדם ובין האדם התחתון עם חלקים בנפש רוח

נשמה חיה יחידה לבורא העולם כאשר יש באמצע גם את התורה וכל מה שנמשך בין

הבורא לעולמות עובר דרך התורה.

אדם שעבר עבירה ונתחייב מיתה, מה יעשה ויחיה?

על פי האמור בחלק זה (חלק שלישי), תשובה אינה על חטאים דווקא. תשובה היא מלשון "והרוח תשוב אל האלוקים אשר נתנה". חזרה בתשובהעל עוון פרטי לא תיתכן אלא על ידי חזרה בתשובה כללית על מעמדו ומצבו של האדם. אגב ביאור הדברים נוגע המחבר בסוגיית התעניות והסיגופים על-פי התורה, ועוד.

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... > >>