קצרים

כמה מילים על תפילין

 

מצוות התפילין עלולה להיראות לצופה מהצד כמצווה תמוהה. איזה מן מצווה

זאת לקחת עור של בהמה ולקשור בה את הידיים ואת הראש?

אך לתפילין יש עניין פנימי ועמוק. על ידי מצוות התפילין אדם מייחד עצמו עם

הקב"ה ומקבל עליו את מלכותו, לא רק במוחו ושכלו כי אם גם בידיו ושאר איבריו.

 הרב משה גרוזמן בשיעור מרתק על משמעותה הפנימית של מצוות התפילין.

<< < ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>