כשרות

שחיטה

ח' כסלו התשע"א | 15.11.10 00:00

שאלה

מה ההבדל בשחיטה של הגוי לבין של היהודי?

תשובה

בנושא קיימות שתי גישות כלליות בין פוסקי ההלכה, יש הטוענים שמבחינה טכנית שחיטתו של הגוי יכולה להיעשות על פי כללי ההלכה, אלא שכדי שנתרחק מהגויים ומעבודה זרה לכן גזרו שלא מועילה שחיטתו של גוי. ומאידך יש הטוענים ששחיטת הגוי פסולה במהותה, מאחר שרק המחוייב בשחיטה כתנאי מוקדם לאכילה שחיטתו כשירה, ואילו הגוי שמושלל מדיני שחיטה שחיטתו פסולה. מקורות: משנה תורה להרמב"ם הלכות שחיטה פ"א ה"ד. תוס` חולין ב עמוד ב. רא"ש שם פרק א סימן ד. שולחן ערוך יורה דעה סימן א.
שליחת שאלה לרב

גולשים יקרים,
על מנת שנשיב לשאלתכם לשביעות רצונכם, אנא מלאו את הטופס במלואו. אנו נשתדל להשיב לשאלתכם בהקדם האפשרי.

כותרות עיקריות

סיפורים
0

המעשה הוא העיקר - סיפור

לעיתים קרובות, יושבים חסידים ומתוועדים. המשפיע אינו מסתפק רק בהעברת מסרים, אלא מרבה לתבל אותם בסיפורים שונים, מהעבר וגם מההווה. מהי הסיבה לכך ? מדוע אינו מספיק להעביר את המסר עצמו ?
קראו עוד
קצרים
רוחניות
רוחניות