חגים ומועדים

חנוכה

כ"ז כסלו התשע"א | 04.12.10 00:00

שאלה

מה הכוונה שנשים לא עושות מלאכה כל עוד נרות חנוכה דולקים, האם הכוונה למלאכות שאסור לעשותן בשבת, כמו לבשל, או שהכוונה למלאכת כפיים?

תשובה

בביאור המנהג שהנשים אינם עושות מלאכה בחנוכה נאמרו טעמים שונים, ומהם: א) משום שקבועוהו ליום טוב. ב) כדי שלא יסיחו דעתן מזכרון הנס. ג) לחזק את ההלכה שלא להשתמש לאור הנרות. ד) שמא ישתמשו למלאכתן באור נרות החנוכה. בהתאם לזה נהגו הנשים להימנע בשעה שהנרות דולקים (במשך חצי שעה לאחר צאת הכוכבים), ממלאכות האסורות ביום טוב, ולכן יש המקילים לענין בישול, אפייה וטיגון. ויש שדימו זאת למלאכות האסורות בחול המועד או בראש חודש. ויש הטוענים שלא נאסרו אלא מלאכות המיוחדות לנשים, ככיבוס ותפירה וכדומה. אולם לפי שאר הטעמים נראה שיש להשתדל להימנע מכל מלאכה הסובלת דיחוי או שאינה לצורך החג, בכדי שיתרכזו יותר בזיכרון הנס ובסיפורן של הנרות. מקורות: שולחן ערוך אורח חיים סימן תרע סעיף א. לבוש שם. בן איש חי פרשת וישב אות כז. שו"ת קנין תורה בהלכה חלק ז סוף סימן נב. שו"ת רבבות אפרים חלק א סימן תלו. נטעי גבריאל הלכות חנוכה פרק לח סעיף א ובהערות שם. תורת המועדים פרק א סוף הערה לה. שמירת המועדים עמוד 171. ועוד.
שליחת שאלה לרב

גולשים יקרים,
על מנת שנשיב לשאלתכם לשביעות רצונכם, אנא מלאו את הטופס במלואו. אנו נשתדל להשיב לשאלתכם בהקדם האפשרי.

כותרות עיקריות

סיפורים
0

המעשה הוא העיקר - סיפור

לעיתים קרובות, יושבים חסידים ומתוועדים. המשפיע אינו מסתפק רק בהעברת מסרים, אלא מרבה לתבל אותם בסיפורים שונים, מהעבר וגם מההווה. מהי הסיבה לכך ? מדוע אינו מספיק להעביר את המסר עצמו ?
קראו עוד
קצרים
רוחניות
רוחניות