סוד המצוות

חיוב תריג מצוות לנשים

י"ב טבת התשע"א | 19.12.10 00:00

שאלה

אני רגילה להתפלל 3 תפילות ביום. השאלה שלי, אם אני לא אתפלל האם זו אותה חומרה כמו של גבר שלא התפלל? ובכלל מה הגדר של מצוות אצל הבנות?

תשובה

א.הנשים חייבות בתפלה, ותפלתן חשובה היא ביותר, כפי שמצינו שפרטי דינים בהלכות תפלה נלמדו דוקא מאופן תפלתה של אשה - חנה, אמו של שמואל הנביא. אומנם יש דיון בפוסקים באיזו תפלה אשה חייבת ובפרטי הדינים של חיוב זה, אם חייבות להתפלל תפלה אחת או שתיים ועוד. אך כאשר אכן קיים חיוב מן הדין הוא חובה גמורה ככל החובות שנתחייבו בהן גם הנשים. ובמילים אחרות: פטור הנשים ממצוות רבות אינו גורע ממידת חיובן במצוות שאינן פטורות מהן. ב. אשה הרגילה להתפלל שלש תפלות בכל יום והחסירה תפילה אחת, דנו הפוסקים האם היא צריכה ויכולה להשלים תפלה זו. ולדעת רוב הפוסקים, רשאית וצריכה להשלים את התפילה שהחסירה, גם אם נאמר שמעיקר הדין חייבות רק בתפלה אחת. אישה המטופלת בילדים רכים ואין לה זמן להתפלל - פטורה מתפילה באותו הזמן ואינה צריכה להשלימה, כדין העוסק במצוה פטור מן המצוה. מקורות: תלמוד בבלי, מסכת ברכות, דף לא עמוד א. טור, שולחן ערוך ושולחן ערוך אדמו"ר הזקן אורח חיים סימן קו סעיף ב. שו"ת "יביע אומר" חלק ו, אורח חיים סימן יז. "ילקוט יוסף", אוצר דינים לאשה ולבת, הלכות תפלה סעיף ט. שו"ת "אור לציון" חלק ב פרק ז תשובה כד בסוף ההערה.

שליחת שאלה לרב

גולשים יקרים,
על מנת שנשיב לשאלתכם לשביעות רצונכם, אנא מלאו את הטופס במלואו. אנו נשתדל להשיב לשאלתכם בהקדם האפשרי.

כותרות עיקריות

סיפורים
0

המעשה הוא העיקר - סיפור

לעיתים קרובות, יושבים חסידים ומתוועדים. המשפיע אינו מסתפק רק בהעברת מסרים, אלא מרבה לתבל אותם בסיפורים שונים, מהעבר וגם מההווה. מהי הסיבה לכך ? מדוע אינו מספיק להעביר את המסר עצמו ?
קראו עוד
קצרים
רוחניות
רוחניות