אחרית הימים

נשמות הגאולה

ג' שבט התשע"א | 08.01.11 00:00

שאלה

הרבי אומר שאחת הסיבות לכך שיש עניין ללדת כמה ילדים שאפשר זה משום שנאמר "אין בן דוד בא עד שיכלו הנשמות מן הגוף", כלומר לידת ילדים מזרזת את ביאת המשיח. אך לכאורה זה לא מסתדר עם העניין שבימות המשיח אשה תלד שישה בכרס אחת, הרי יכלו הנשמות? מאיפה יהיה לקב"ה עוד נשמות? ברור שהקבה כל יכול, אבל חסידות מלמדת אותנו "כולם בחכמה עשית", הקב"ה נוהג בעולם בהיגיון מסוים. איך זה מסתדר??

תשובה

הביטוי "אין בן דוד בא עד שיכלו נשמות מן הגוף" מקורו בגמרא במסכת עבודה זרה (דף ה עמוד א). והתוספות שם במקום (דיבור המתחיל "אין") שואל את שאלתך מדברי הגמרא בשבת (דף ל עמוד ב) כי עתידה האשה לילד בכל יום. ומתרץ: "ושמא יש לומר, גוף חדש ונשמות חדשות יהיו". וכן מובא בזוהר (בראשית דף כח עמוד ב). [במקום אחר (מסכת יבמות דף סב עמוד א) ביארו בתוספות ישנים שלמעשה הדברים משלימים זה את זה, שכן נאמר "אלמלי ישראל שומרים שתי שבתות מיד הן נגאלין" (שבת דף קיט עמוד א) ולכאורה היאך יבוא בן דוד, הלא עדיין לא כלו הנשמות שבגוף, ולכן אמרו שעתידה אשה לילד ששה בכרס אחד כדי שבמהירות יכלו הנשמות שבגוף]. אלא שאתה שואל שאלה נוספת: אם יהיו נשמות חדשות, מה ההיגיון - לכאורה - בכך שאין בן דוד בא עד שיכלו נשמות מן הגוף? התשובה לכך היא למעשה דיון ארוך בספרי הקבלה והחסידות, אציין רק (לפי אגרת הקודש בתניא סימן ז וסוף ספר ליקוטי תורה. ועוד) בכללות שהנשמות שבעולמנו הם חלק מנשמת אדם הראשון ואינם נשמות חדשות, הם אינם נקיות מן הקליפות ולכן זקוקים לבירור, בירור כל הנשמות הללו יסתיים בביאת המשיח, אז יבואו לעולם נשמות חדשות שאינם זקוקים לבירור הזה, שזה גם מה שמאפשר לחסוך את זמן ההריון וזוכים לכך שבימות המשיח תהיה האשה "הרה ויולדת יחדיו" - במהרה בימינו אמן.
שליחת שאלה לרב

גולשים יקרים,
על מנת שנשיב לשאלתכם לשביעות רצונכם, אנא מלאו את הטופס במלואו. אנו נשתדל להשיב לשאלתכם בהקדם האפשרי.

כותרות עיקריות

סיפורים
0

המעשה הוא העיקר - סיפור

לעיתים קרובות, יושבים חסידים ומתוועדים. המשפיע אינו מסתפק רק בהעברת מסרים, אלא מרבה לתבל אותם בסיפורים שונים, מהעבר וגם מההווה. מהי הסיבה לכך ? מדוע אינו מספיק להעביר את המסר עצמו ?
קראו עוד
קצרים
רוחניות
רוחניות