יהדות ומדע

לימודי רפואה לכהן

ט"ז אדר א' התשע"א | 20.02.11 00:00

שאלה

האם מותר לכהן ללמוד לימודי רפואה? אשמח אם תביאו את כל הצדדים בעניין והלכה למעשה כיום בימינו. תודה רבה

תשובה

לימודי רפואה לכהן הוא אכן נושא נרחב כפי שתיארת עם צדדים רבים, שכן, בדרך כלל, חלק מלימודי הרפואה הוא לימוד אנטומיה ופתולוגיה על גוויות ולכהן אסור להיטמא למתים. דעות רבות נאמרו להתיר זאת בטעמים שונים אך לא נתקבלו להלכה. ומהם: א) קיימת דעה בראושנים שבזמננו שכולם טמאי מתים ואין דרך להיטהר מטומאה זו אין איסור לכהן להיטמא למתים, אולם דעה זו לא התקבלה להלכה. ב) כמו כן, דנים הפוסקים אודות ייחוסם של הכהנים בזמננו, ולדעת פוסקים רבים הכהנים בימינו הינם כהנים מצד הספק וע"פ סברא זו יש שהתירו להם להיטמא למתים וממילא ללמוד לימודי רפואה. אך גם דעה זו לא נתקבלה להלכה, ומהם שקיבלוה לחומרא ולא לקולא ולא התירו להם להיטמא למתים. ג) יש שרצה להתיר לכהן להיטמא למתים בעת לימודי הרפואה בשל עיסוקו העתידי בהצלת נפשות. ודעתו נדחתה ממספר טעמים, ביניהם משום כך שלא בהכרח שישתמש בלימודים אלו הלכה למעשה וכן לא זקוקים לו דווקא ויש אנשים רבים המתעניינים בתחום. ד) יש שהתיר לימודים בחו"ל משום שהגוויות שם הם של גויים שאינם מטמאים, אולם גם היתר זה אינו חלק מאחר שיש הסבורים שגם למת גוי אין לכהן להיטמא. לכן, דעת רובם ככולם של הפוסקים כי לא ניתן לכהן ללמוד לימודי רפואה בדרך המקובלת תוך כדי נגיעה במתים, אך יחד עם זאת יש מקום ללמד זכות על כהן שלמד לימודי רפואה ונכשל בהנ"ל שאינו נקרא עבריין שיש לו על מי לסמוך. אולם רבים מהפוסקים התירו ללמוד רפואה ללא טומאה למת, כגון שלומד על גוויות מפלסטיק או בעזרת מחשב, למרות שבעת עיסוקו בפועל ברפואה יצטרך להשתמש בהיתרים שונים ולהיטמא למת. מקורות: ראה בהרחבה אנציקלופדיה הלכתית רפואית ערך כהן אות ג ובהמצויין שם. קובץ אסיא סט-ע עמוד 61 ואילך.
שליחת שאלה לרב

גולשים יקרים,
על מנת שנשיב לשאלתכם לשביעות רצונכם, אנא מלאו את הטופס במלואו. אנו נשתדל להשיב לשאלתכם בהקדם האפשרי.

כותרות עיקריות

סיפורים
0

המעשה הוא העיקר - סיפור

לעיתים קרובות, יושבים חסידים ומתוועדים. המשפיע אינו מסתפק רק בהעברת מסרים, אלא מרבה לתבל אותם בסיפורים שונים, מהעבר וגם מההווה. מהי הסיבה לכך ? מדוע אינו מספיק להעביר את המסר עצמו ?
קראו עוד
קצרים
רוחניות
רוחניות