יהדות ומדע

הקב``ה נח בניו יורק או בישראל ?

ד' אייר התשע"א | 08.05.11 00:00

שאלה

יום שבת או כל חג שיהיה מתי יהיה ? לפי שעון ישראל או אמריקה ? למשל היהודים באמריקה אינם חוגגים שבת באותו זמן שהקב"ה נח ממלאכתו או בחג למשל אינם חוגגים כשהיה יציאת מצרים באמת ובפרט לפי תורת הסוד שבחג נמשכים המשכות שהיו אז, וזה הרי בזמן אחר בכלל.

תשובה

שלום וברכה, יסוד גדול ביהדות שהכל נתון לכללי הטבע. ממילא, מכיוון שבטבע ישנם חילוקים בזמן בין מקום אחד למשנהו, הרי ברור שחילוקים אלה ישפיעו על קיום התורה ומצוות באותם מקומות. בנוגע לשביתה ממלאכה אין כל קושיא, שהרי הציווי על שביתה ממלאכה אינו נועד לסמל דווקא את הזמן בו היתה השביתה בפעם הראשונה אלא לעשות זכר לדבר, ומכיוון שנצטווינו לשבות ביום השבת ברור שכל אחד ישבות בזמן בו מתחיל אצלו יום זה. גם בנוגע לחגים, למרות שבהם לכאורה ישנו דגש מיוחד על היום, הרי מצינו חילוקי דיעות בנוגע לתאריכי חגים, וכמו שהגמרא מספרת שהיתה מחלוקת בחישוב הזמנים שהובילה לחילוקי דיעות באשר לזמנו של יום הכיפורים, ורבן גמליאל שהיה נשיא ישראל באותה תקופה גזר על רבי יהושע - שחלק` עליו בנושא הזמנים - שיופיע בתרמילו בבית המדרש באותו יום בו חל לשיטתו יוהכ"פ כדי להדגיש שהוא מקבל את מרות הנשיא, וכן היה בפועל, אם כן אנו רואים שלמרות שצריך לעשות את החגים באותו יום בו נצטווינו עליהם בתורה, עם כל זה התאריך יכול להשתנות בהתאם להחלטת בית דין, ובהחלט יכול להיות שזה יצא לא בדיוק באותו יום רק משום שכך החליט בי"ד, ואעפ"כ זה נחשב למצווה, משום שהקב"ה קבע שהזמנים יהיו לפי החלטת בי"ד, ואם כן, כאשר מנהיגי הדור החליטו מתי שהוא שבארה"ב יחגגו בזמן אחד ובישראל בזמן אחר - כן הוא על פי דעת תורה, ומי שחוגג ביום זה מקיים את המצווה בברכת שבת כהלכתה ומועדים לשמחה.
שליחת שאלה לרב

גולשים יקרים,
על מנת שנשיב לשאלתכם לשביעות רצונכם, אנא מלאו את הטופס במלואו. אנו נשתדל להשיב לשאלתכם בהקדם האפשרי.

כותרות עיקריות

סיפורים
0

המעשה הוא העיקר - סיפור

לעיתים קרובות, יושבים חסידים ומתוועדים. המשפיע אינו מסתפק רק בהעברת מסרים, אלא מרבה לתבל אותם בסיפורים שונים, מהעבר וגם מההווה. מהי הסיבה לכך ? מדוע אינו מספיק להעביר את המסר עצמו ?
קראו עוד
קצרים
רוחניות
רוחניות