שבת

להזיז פמוטות אחרי סעודת שבת ?

י"א סיון התשע"א | 13.06.11 00:00

שאלה

כשמדליקים את נרות השבת על שולחן השבת, האם מותר להזיז את הפמוטות אחרי הסעודה כדי לפנות את השולחן, וכדי לערוך אותו מחדש לסעודת היום?

תשובה

במצב רגיל אסור להזיז את הפמוטות, מכיוון שהם בגדר `מוקצה`. הפתרון האפשרי הוא להניח את הפמוטות על מגש שאיננו מיוחד להם, ולהעמיד עליו (לפני השקיעה) חלה המיועדת לסעודת השבת. בהלכות `מוקצה` יש מושג: `בסיס לדבר האסור`. חפץ האסור בטלטול בשבת שהניחוהו מבעוד יום על חפץ המותר בטלטול, במחשבה שהוא יישאר שם בשבת, נעשה ההיתר `בסיס` לאיסור, ונאסר בטלטול כמו חפץ האיסור עצמו. ובענייננו: הנר הוא `בסיס` לשלהבת; הפמוט – לנר; והמגש – לפמוט, ולכן כולם אסורים בטלטול. אבל אם המגש נעשה `בסיס` לאיסור ולהיתר גם יחד, כגון שהניחו עליו מבעוד יום חפץ המותר בטלטול, שחשיבותו רבה יותר מהחפץ האסור, כגון חלה לסעודת השבת (או חפץ שאם היה צורך לבחור בינו ובין הנר, היה האדם מוותר על הנר בשבילו) – מותר לטלטל את המגש אפילו אם הסירו את החלה ממנו אחרי כניסת השבת, אם זקוקים לשימוש במגש עצמו, או בשולחן שהמגש מונח עליו. יש האוסרים זאת לפי דעת הבית-יוסף, אבל גם הם מציינים שהבית-יוסף מתיר להזיז אפילו על-ידי עשיית תנאי, סמוך לשקיעה, שיטלטלו את הפמוט כאשר יכבה הנר. תנאי זה אף אפשר לעשות פעם אחת בעבור השנה כולה (לדעת הרמ"א ואדמו"ר הזקן התנאי מועיל רק כדי לטלטל על-ידי גוי, ולכן יש לנקוט את הפתרון שהוצע לעיל). מקורות: טושו"ע סי` רעט ס"ד, וסי` שי ס"ז-ח, ונו"כ. שו"ע אדמו"ר הזקן סי` רעז ס"ד וס"ו, רעט ס"ד, שט ס"ד וס"ט, שי סט"ו. `קיצור הלכות` סי` רעז הערה 16 וש"נ. ש"ש כהלכתה פ"כ, סעיפים סב-סד. פסקי תשובות סי` רעט ס"ב. ילקוט יוסף סי` רעט ס"ג וס"ה.
שליחת שאלה לרב

גולשים יקרים,
על מנת שנשיב לשאלתכם לשביעות רצונכם, אנא מלאו את הטופס במלואו. אנו נשתדל להשיב לשאלתכם בהקדם האפשרי.

כותרות עיקריות

סיפורים
0

המעשה הוא העיקר - סיפור

לעיתים קרובות, יושבים חסידים ומתוועדים. המשפיע אינו מסתפק רק בהעברת מסרים, אלא מרבה לתבל אותם בסיפורים שונים, מהעבר וגם מההווה. מהי הסיבה לכך ? מדוע אינו מספיק להעביר את המסר עצמו ?
קראו עוד
קצרים
רוחניות
רוחניות