זוגיות

קשר בין זוג גרוש

כ"ז חשון התשע"ב | 24.11.11 00:00

שאלה

מה עמדת ההלכה אודות הקשר שבין בני זוג גרושים שלהם ילדים משותפים?

תשובה

איסור הקירבה שבין בני זוג גרושים במידה מסוימת גדול יותר אף מכל קירבה בין איש ואשה הזרים זה לזו, שכן הם כבר היו בעבר קרובים זה לזו ויתכן שהמפגש יעורר מחדש את הקשר הזה ועשוי להביא לקירוב אסור. מסיבה זו אסרו עליהם לגור באותה העיר או השכונה, כדי שימעט הסיכוי לפגישה ביניהם. ובודאי שאסור להם ליזום פגישה כזו ביחידות, אא"כ נמצאים בחברת אנשים נוספים, שאז בטל החשש. כל עסק ומשא ומתן ביניהם, מוטב שייעשה באמצעות שליח או במקום ציבורי. באשר לפגישות משותפות עם ילדיהם, מן הראוי שפגישות כאלו לא ייעשו לבדם, בביתה או בביתו, שכן במקרים אלו מחמירים מאד בהלכות יחוד. אך יכולים להשתתף יחדיו באירועים או מסיבות שונות של ילדיהם, כאשר נמצאים בחברת אנשים נוספים. במקרים חריגים יש לדון בכל מקרה לגופו בהתייעצות עם רב מורה הוראה. מקורות: תלמוד בבלי, מסכת כתובות, דף כז עמוד ב. טור ושולחן ערוך אבן העזר סימן קיט סעיפים ז-יא. ערוך השולחן שם ס"ק ל. ספר נטעי גבריאל הלכות יחוד פרק ז סעיפים ט-י. ועוד.
שליחת שאלה לרב

גולשים יקרים,
על מנת שנשיב לשאלתכם לשביעות רצונכם, אנא מלאו את הטופס במלואו. אנו נשתדל להשיב לשאלתכם בהקדם האפשרי.

כותרות עיקריות

סיפורים
0

המעשה הוא העיקר - סיפור

לעיתים קרובות, יושבים חסידים ומתוועדים. המשפיע אינו מסתפק רק בהעברת מסרים, אלא מרבה לתבל אותם בסיפורים שונים, מהעבר וגם מההווה. מהי הסיבה לכך ? מדוע אינו מספיק להעביר את המסר עצמו ?
קראו עוד
קצרים
רוחניות
רוחניות