החברות
מציג תוצאות לפי:

סודו של הלוחם הנצחי

יחזקאל סופר

  שבת לפני פורים - שבת זכור קוראים בתורה "זכור את אשר עשה לך עמלק...." הסבר הפסוק והציווי של ה' מאת הרב יחזקאל סופר - "תמחה את זכר עמלק... לא תשכח"