החברות
מציג תוצאות לפי:
121

חודש של מזל טוב

הרבי מליובאוויטש

כתוב שבחודש אדר ליהודים יש מזל טוב, ולאחר מכן נכנסים לחודש ניסן, אזי יש גם את המזל הטוב של חודש ניסן. כ"ו אדר, תנש"א