החברות
מציג תוצאות לפי:
140

תשובה בלי שאלה

הרבי מליובאוויטש

הרב מרדכי אשכנזי מספר על יחידות עם הרבי, בה הרבי השיב לו על שאלה - מבלי שנשאל.