החברות
מציג תוצאות לפי:
148

הפסוק אומר "כבד את ה` מהונך", אך לחזנים אומרים "כבד את ה` מגרונך". ד` תמוז, תשנ"א