החברות
מציג תוצאות לפי:
152

כשהרבי מליובאוויטש התבטא: "כל ענייני הוא להרים"

הרבי מליובאוויטש

הרב יוסף וינברג ז"ל מספר סיפור מופלא המגלה כיצד הרבי רואה את תפקידו כרבי.