החברות
מציג תוצאות לפי:
38

שיעור תניא עם ר’ מיכאל טייב פרק מ"ז שיעור א’

מיכאל טייב

כיצד האדם מתעורר באהבה לקב״ה, מדוע היה חייב להיות צמצום בשביל לברוא נבראים בעלי גבול? מה ההבדל בין סילוק לצמצום? ומה אמר הרבי לשליח מאיטליה?