החברות
מציג תוצאות לפי:
97

הרבי על מלחמת יום הכיפורים

הרבי מליובאוויטש

הרבי על מלחמת יום הכיפורים בשנת תשל"ד, בעת מלחמת יום הכיפורים פרצה, מר אריה מורגנשטרן שימש כמנהל המחלקה לחינוך ולתרבות תורנית בארצות הברית ובקנדה.