החברות
מציג תוצאות לפי:
866

זאת חנוכה

יחזקאל סופר

  שיחה של הרבי על זאת חנוכה - המחלוקת של בית שמאי ובית הלל לגבי האור של חנוכה. שיעורו של הרב יחזקאל סופר.