החברות
מציג תוצאות לפי:

חינוך...למה בכלל

יצחק ריבקין

  איך הילדים יתהגו יפה? להרגיל את הילדים למסגרת? גדילה ישירה של ילדים, בדומה לגדילה של אילן. הזמן לחנך, לעזור לילד, לבנות נכון ילד, בנין ודרך הסתכלות לסייע לילד. איך וכיצד עושים זאת, עם היועץ הרב יצחק ריבקין