החברות
מציג תוצאות לפי:

משפטים ● איך נולדה התורה שבעל פה ?

שניאור אשכנזי

הרב שניאור אשכנזי פרשת משפטים תשע"ב  איך נולדה התורה שבעל פה ? האם כתוב בתורה לחבוש כיפה? אנחנו יושבים בבית כנסת, כתוב בתורה את המילים בית כנסת? כתוב להתפלל בבית כנסת? כתוב איפה שהוא להתפלל ערבית? להניח תפילין? והיו לטוטפות בין עינך לא יותר מזה. אם נשים לב כל חיי היהדות זו תורה שבעל פה לא תורה שבכתב.