החברות
מציג תוצאות לפי:
27

היום יום ל סיון - דקה לנשמה - לא ״יהיה טוב״ אלא ״עכשיו טוב״.

שחר טנג'י