החברות
מציג תוצאות לפי:
1013

הרבי מליובאוויטש: סוריה ואיראן

הרבי מליובאוויטש

  כ"ח תשרי תשנ"ב - 6 באוקטובר 1991. מר רון נחמן - ראש עיריית אריאל, בראשית ביקורו בארצות־הברית לצורך סדרת הרצאות בנוגע למצב המדיני של ישראל; הגיע להיפגש עם הרבי במעמד חלוקת הדולרים שנערכה - כמידי שבוע, ביום ראשון. במהלך הפגישה שאל מר נחמן את הרבי `מה לומר לכלי התקשורת בארה"ב לגבי המצב של האמריקנים עם המדינות הערביות, מה עלינו לעשות וכיצד לנהוג?`, הרבי השיב לו `חיזוק ישראל הוא לטובת האינטרסים של ארצות הברית, שכן מדינות ערב מתנגדות לארצות הברית לא פחות מאשר לישראל - ואולי אף יותר, ומכיוון שישראל היא הבא־כוח של ארה"ב במזרח התיכון, הרי שבטחון ארץ ישראל הוא לא רק עניין פרטי של ישראל, אלא זה עניין בין־לאומי`.