החברות
מציג תוצאות לפי:
740

וארא ● לתת מכות - זו חכמה מיוחדת

שניאור אשכנזי

הרב שניאור אשכנזי פרשת וארא   לתת מכות - זו חכמה מיוחדת  בפרשת השבוע ישנה שאלה מאוד מטרידה: בשביל מה היו צריכים את עשרת המכות? למה היו צריכים את כל התהליך עד שפרעה יישבר? אם ה' רוצה לשחרר את עם ישראל ממצרים? שהיה נותן מיד את מכת בכורות והם היו יוצאים. בשביל מה צריך שנה שלימה את מסע הדילוגים הזה? בשביל מה צריך את כל התהליך הזה? מה עומד מאחורי המכות האלו?