החברות
מציג תוצאות לפי:

יוסף יצחק כהן

יושב ראש ארגון "יהדות TV" וארגון "אשנב לחב"ד" המארגן סמינרים, שבתות אירוח, הרצאות וערבי עיון רבים. הרב ידוע בהעברת הרצאות ע"י סיפורים ומשלים הנותנים למאזין דרכים ויכולות להתמודד עם קשיי היום-יום.