יהדות ומדע

שבת חזון - חזיון לנשמה

1

| ה' אב התשע"ב | 24.07.12 | 00:00

השבת , שלפני תשעה באב נקראת "שבת חזון", על שם ההפטרה "חזון ישעיהו".

רבי לוי יצחק מברדיצ`וב אמר, ש"חזון" הוא גם מלשון מחזה, מכיוון שבשבת זו מראים לכל יהודי במחזה את בית המקדש השלישי. הנשמה רואה זאת- ומתעוררת לשוב אל ה`.
              
ממשיל זאת הצדיק לאב שתפר בגד לבנו, אך הבן לא שמר עליו כראוי, וקרעו. תפר לו האב בגד שני, אך גם אותו השחית הבן. לאחר שתפר האב בגד שלישי, לא מסרו לבנו, אלא גנז את הבגד היקר אצלו, ורק בזמנים מסוימים הוא מראה לו את הבגד מרחוק, על מנת שייטיב את דרכו, ואז יוכל לזכות בבגד.
              
הבגד כמשל
              
והנמשל מובן. הקב"ה נתן לבניו את בית המקדש הראשון והוא חרב בעוונותיהם. לאחר מכן נתן להם את בית המקדש השני, ושוב נאלץ להחריבו. את בית המקדש השלישי לא נתן הקב"ה מיד. ופעם בשנה, בשבת חזון, מראה הוא לעם ישראל את בית המקדש השלישי, כדי לעוררם לתקן את דרכיהם עד שיהיו ראויים לזכות בבניינו.
              
התאמה מושלמת
 
הבגד הינו משל מדויק לבית המקדש ומבטא תכונה מיוחדת של המקדש. ייחודו של הבגד הוא שהוא תפור על פי מידותיו של האדם. גם מבט שטחי בבגד עשוי ללמד על טיבו של האדם שלובשו- גובהו, רוחבו וכדומה (בית לעומת זאת, אינו מעיד על טיב האנשים הגרים בו- אדם נמוך קומה וצנום יכול להתגורר בבית רחב ידיים ולהיפך).
              
תכונה זו מאפיינת גם את בית המקדש. אמנם מחד הוא בית לה`- בית כללי. אך מאידך, היו בו מדורים שונים כנגד הסוגים השונים שבעם ישראל- עזרת נשים, עזרת גברים, עזרת כהנים, היכל, קודש וקודש הקודשים. במובן זה היה בית המקדש כבגד, שתפור בדיוק על פי מידותיו של האדם.
              
בית המקדש נבנה גם במתכונת העולמות הרוחניים העליונים, וכפי שאמרו חז"ל: "בית המקדש שלמטה מכוון כנגד בית המקדש שלמעלה", ואכן כשייבנה בית המקדש השלישי ייראה בגלוי איך בית המקדש משמש מכון ומשכן לכל הדרגות האלוקיות, כשכל דרגה מוצאת בו את ביטויה המיוחד.
              
לקבל את הבגד המובטח
 
גם עבודת ה` של היהודי צריכה להיות כ"בגד", ולא כ"בית". אפשר לעבוד את ה` בכללות - דהיינו, יהודי מתבטל לה`, מבטל את שכלו ורגשותיו וממלא את רצונו. אך העבודה האמיתית היא זו המשכינה את אור הקדושה בכל פרט של האישיות על פי גדריו ותכונותיו: השכל מבין את ה`, הלב מרגיש אהבה ויראה אליו וכדומה.
              
עבודה כזאת, שבה הנפש כולה מתמלאת באור הקדושה, היא המזכה אותנו בקבלת הבגד המובטח- בניין בית המקדש השלישי בגאולה האמיתית והשלימה, שבה תתמלא המציאות כולה "דעה את ה` כמים לים מכסים" ואז נזכה לחזון האמיתי- לא רק במחזה, אלא בעיני בשר- ונחזה בעינינו בשוב ה` לציון, ותיכף ומיד ממש - עוד לפני שבת חזון

 

 

הרב שי שור,
 "אור החסידות לאקדמיה".

פייסבוק מייל

כותרות עיקריות

סיפורים
0

המעשה הוא העיקר - סיפור

לעיתים קרובות, יושבים חסידים ומתוועדים. המשפיע אינו מסתפק רק בהעברת מסרים, אלא מרבה לתבל אותם בסיפורים שונים, מהעבר וגם מההווה. מהי הסיבה לכך ? מדוע אינו מספיק להעביר את המסר עצמו ?
קראו עוד
קצרים
רוחניות
רוחניות