החברות
מציג תוצאות לפי:
1740

זוג או פרד - חלק א`

יצחק ערד

  משפחה - מה היחסים במשפחה, משפחה באהבה. כהקדמה לכך נקרא מהדבר מלכות של השבוע על אהבת ישראל. שיעורו של הרב יצחק ערד - אהבת ישראל בגאולה העתידה.