החברות
מציג תוצאות לפי:
1449

הרבי על מלחמת יום הכיפורים

הרבי מליובאוויטש

בשנת תשל"ד, בעת מלחמת יום הכיפורים פרצה, מר אריה מורגנשטרן שימש כמנהל המחלקה לחינוך ולתרבות תורנית בארצות הברית ובקנדה.