החברות
מציג תוצאות לפי:

יום הכיפורים ● למחול ולסלוח כמו הקב"ה...

שניאור אשכנזי

הרב שניאור אשכנזי פרשת יום כיפור תשע"א למחול ולסלוח כמו הקב"ה...  הפלא הכי גדול ביהדות זהו נושא התשובה. לכל אחד יש חטאים בכל יום וכשחוטאים צוברים בכל יום חטאים. אצל הקב"ה כשיהודי חוזר בתשובה  מבקש סליחה על העבר ומקבל החלטה לעתיד, אלוקים סולח ומוחל ופותח לו דף חדש. מה זה תשובה? איך עושים תשובה? מה פתאום אלוקים סולח? מה הוא חייב? ואיך עושים תשובה? מי צריך לעשות תשובה? נבין את נושא התשובה בשיעורו