החברות
מציג תוצאות לפי:
376

ט"ו בשבט ● שנהיה לעץ ולא לפרה: ט"ו בשבט בהלכה ובאגדה 

שניאור אשכנזי

הרב שניאור אשכנזי ט"ו בשבט תשע"ו שנהיה לעץ ולא לפרה: ט"ו בשבט בהלכה ובאגדה