החברות
מציג תוצאות לפי:
471

הרבי על מלחמת יום הכיפורים

הרבי מליובאוויטש

הרבי על מלחמת יום הכיפורים בשנת תשל"ד, בעת מלחמת יום הכיפורים פרצה, מר אריה מורגנשטרן שימש כמנהל המחלקה לחינוך ולתרבות תורנית בארצות הברית ובקנדה.