החברות
מציג תוצאות לפי:

מהותו של חנוכה

ישראל לנדא

המלחמה והניצחון במלחמה זו, לא דומה לעוד סיפור של מלחמה ולעוד נס של הצלה. יש כאן בהחלט דבר חריג. מה היתה המלחמה? על מה נלחמו? היוונים גרמו להרס כל כך גדול בבית המקדש והפריעו לפעילות השוטפת בבית המקדש כמו הדלקת הנרות. על מה היתה המלחמה? על מה היה העימות והויכוח? מה כל כך הפריע להם?  זהו היה דבר פילוסופי. שיעורו של הרב ישראל לנדא - לחיות עם הזמן.