החברות
מציג תוצאות לפי:

בהר ● מהו ה'כלי' עבור הצלחת הפרנסה?

שניאור אשכנזי

הרב שניאור אשכנזי פרשת בהר תשע"ב מהו ה'כלי' עבור הצלחת הפרנסה? המצוה הראשונה בפרשה וקשה מאוד לקיום זהו שנת השמיטה, לעזוב את עבודת השדה למה צריך בארץ ישראל לעזוב את השדה למשך שנה שלימה? במילים שלנו? לא לעבוד, ולהפקיר את העסק. איך עושים זאת?  וגם לבטל את כל החובות בשנת השמיטה, למחול על הכל? איך עושים זאת, כיצד מקיימים את מצוות התורה?