החברות
מציג תוצאות לפי:

השלבים בקשר הזוגי

יצחק ערד

עם ישראל במצרים ויש אמונה, איך צריך להיות, אבל מרגישים בדיוק הפוך. אחר כך יש את ההליכה במדבר שכבר מרגישים איך להיות אבל זה בכפיה, בכח. והמצב השלישי פנים בפנים שיש תענוג ושלימות למצב בו צריך להיות. שלושת שלבים אלו הם היחסים בין הקב"ה לעם ישראל בין אדם לאדם וגם בתוך בית. שיעורו של הרב יצחק ערד.