החברות
מציג תוצאות לפי:
1365

הרבי מליובאוויטש על ``מבצע חנוכה``

הרבי מליובאוויטש

  י` כסלו תשמ"א - 18 בנובמבר 1981 "אנו עומדים שבועיים לפני חג החנוכה, וזו הזדמנות להתבונן ברעיון של החג. את נרות החנוכה מדליקים בזמן השקיעה. מחד, השמש שוקעת, אך בה בעת היא נמצאת. כך גם במבצע חנוכה צריך להגיע אל אלו הנמצאים במצב של שקיעה, בה האור האלוקי לא בהכרח נגלה אך הוא נמצא במלוא עוזו".