החברות
מציג תוצאות לפי:

מבוא ומפתח לנישואים מאושרים

מנחם מענדל גלוכובסקי

  ישנו מאמר חז"ל "ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה", לכאורה, מה החידוש הגדול בזה? הרי כבר ישנו סיפור בגמרא על הלל שאמר שאהבת ישראל זוהי כל התורה כולה! והוא היה כמה דורות לפני רבי עקיבא, אז מה אם כן החידוש של רבי עקיבא? הרב מנחם מענדל גלוכובסקי בשיעור מרתק על רגש כמבוא ומפתח לנישואים מאושרים.