פרשת מסעי

בפרשת השבוע, החותמת את חומש במדבר, פרשת מסעי, מסופר אודות ערי הלווים וערי המקלט. התורה מצווה את בני ישראל לתת לשבט הלוי ארבעים ושמונה ערים לשבת בהם, הם, בהמתם, רכושם וחיתם. בין הערים הללו, יהיו שישה ערי מקלט לרוצח בשגגה, כאשר שלושה ערי מקלט יהיו בארץ כנען עצמה ושלושה נוספים בעבר הירדן.

| כ"ו תמוז התשע"א | 28.07.11 | 00:00

בפרשת השבוע, החותמת את חומש במדבר, פרשת מסעי, מסופר אודות ערי הלווים וערי המקלט. התורה מצווה את בני ישראל לתת לשבט הלוי ארבעים ושמונה ערים לשבת בהם, הם, בהמתם, רכושם וחיתם. בין הערים הללו, יהיו שישה ערי מקלט לרוצח בשגגה, כאשר שלושה ערי מקלט יהיו בארץ כנען עצמה ושלושה נוספים בעבר הירדן.
לכאורה, הדברים לא מובנים. שבט לוי הרי נבחר לשרת את ה` בבית המקדש וכפי שהקב"ה הגדיר את תפקידם "וילוו אליך וישרתוך" הרי נחלתם צריכה להיות בירושלים, מקום המקדש, או לכל הפחות בארץ ישראל, אבל בודאי לא בעבר הירדן?! יתירה מכך, הרי שבט לוי היה השבט היחידי שלא נכשל בחטא המרגלים, דבר המעיד על חיבתם לארץ ישראל א"כ למה ינחלו בעבר הירדן?
נקדים ונפתח במעשה נפלא ששמעתי לאחרונה בהתוועדות ג` תמוז מאחד מגדולי האדמו"רים בישראל, האדמו"ר מטולנא שליט"א, שסיפר על יהודי ממוצא ארופאי, שעבר לפני הרבי באחד מימי ראשון - לפני כעשרים שנה - לקבל `שליחות מצוה`, דולר לצדקה מהרבי, כשהגיע תורו, הרבי הגיש לו דולר ומיד הרבי משך ולקח את הדולר חזרה... ואמר לו "כשתעשה לעצמך ברית מילה, אתן לך את הדולר"... (חובתי לציין, כמי שהיה אצל הרבי כמה וכמה שנים, ושמעתי המון סיפורים על הרבי, זו הפעם הראשונה ששמעתי שהרבי לקח או מנע ממישהו לקבל דולר, בודאי לא לבייש יהודי וכו` ובכל זאת. חזקה על האדמו"ר מטולנא שיש לו מקורות מהימנים ומוסמכים משלו ובטח הדברים נבדקו) בכל מקרה, לאותו יהודי היה בן שהתקרב ליהדות וחזר בתשובה, ולאחר שנים זכה להתחתן ולהקים בית בישראל, אביו שמח מאוד בשמחתו, ולמחרת החתונה אמר לבנו שהוא מעוניין להעניק לו מתנה שבוודאי תשמח אותו מאוד... "מחר אני הולך לעשות ברית מילה"... וכך היה. באחד מימי ה`שבע ברכות` ניגש יהודי חסידי, חב"דניק, לאבא ואמר לו: תראה, אני עקבתי אחריך בחתונה וראיתי איך ששמחת מאוד בשמחת בנך, החלטתי לתת לך דבר שישמח אותך מאוד "דולר מהרבי"... המעגל נסגר ודברי הרבי התקיימו.

חזרה לפרשתינו: אם נדייק במילות הפסוק נווכח, ששבט לוי לא קיבל נחלה פיזית כלל -  "ה` הוא נחלתו" אלא, שבני ישראל נצטוו לתת ללווים חלק מנחלתם כשם שמחוייבים לתת להם חלק מהתבואה (מעשר) וכו` וכפי שהפסוק אומר: צו את בני ישראל ונתנו מנחלת אחוזתם ערים לשבת". ומכיוון שמעבר לירדן נחלו חלק מהשבטים הרי שגם עליהם החובה לתת מנחלתם ללווים. ומה שהלווים צריכים לעבוד בבית המקדש, הרי שהעבודה שם הייתה במשמרות. מה גם שנחלות אלו שמעבר לירדן יכולות לשמש לנשים, לטף, ולצאן וכו`.
ובכל זאת, עדיין לא ברור, הרי עיקר ורוב בני ישראל חיו בארץ ישראל מדוע שבט לוי, לגיונו של מלך, קיבלו נחלה דווקא מעבר לירדן בחוץ לארץ?! מבואר בספרי חסידות ששבט לוי הייתה לו חיבה מיוחדת לארץ ישראל, (כפי שהזכרנו לא נכשלו בחטא המרגלים), ומשום כך ודווקא משם כך, קיבלו אחוזה מעבר לירדן, מאחר שהם חיבבו את הארץ יותר מכולם, הם חיו ונשמו את ארץ ישראל בכל רגע ובכל הווייתם, ארץ ישראל היא חלק ממהותם, דווקא עליהם לשמש מופת ודוגמא לאהבת הארץ לתושבי השבטים שמעבר לירדן.
יתירה מכך, הרי לעתיד לבוא עתידה ארץ ישראל להתרחב לארצות כל שבעת העממים, קיני, קיניזי וקדמוני. שבט לוי בהיותו מלא חיבה לארץ ישראל הוא כבר חי כעת את העתיד, את גאולת עם ישראל והרחבת ארץ ישראל לעבר הירדן. שבט לוי למעשה מכשיר את הקרקע, כפי שאומרים, לאותם הימים בהם ארץ ישראל תתרחב לעבר הירדן.

בנקודה זו, אנו מקבלים מבט שונה ואור מיוחד לשאלות שאנשים וקבוצות שואלים אותי כאן במוסקבה ואת אחי ורעי השלוחים בכל רחבי תבל. לא אחת אני נשאל למה אתה גר במוסקבה, בגולה? מדוע אינך מתגורר בארץ? ואם אתם, השלוחים ורבני התפוצות, יעלו לארץ בודאי הרבה יהודים יעלו אחריכם ארצה?...
לדעתי, התשובה היא בפרשתינו. נכון שמקומו של יהודי הוא בארץ ישראל, יהודי שכל שליחותו היא הקמת משפחה לתפארת אין ספק שמקומו רק בארץ ישראל, כי זה המקום של העם היהודי. אבל ישנם רבנים ושלוחים שזכו להקדיש את חייהם למען עם ישראל ולמען ארץ ישראל, כל רגע בחייהם מוקדש למען יהודי שני, מקומם ונחלתם הוא דווקא מעבר לירדן. ומי גדול לנו מהרבי מליובאוויטש שגם הוא נשאל לא אחת מדוע אינו עולה לארץ, הרי בעקבותיו יעלו המונים לישראל? והאמת, שהרבי יכל לעלות לארץ, לבנות קריות ושכונות לחסידי חב"ד בבני ברק ובירושלים, לפתח מוסדות גדולים והכל טוב ויפה.
אבל, חשיבתו של הרבי הייתה רחבה יותר מכדי לדאוג לחסידיו ולקהילתו. הרבי דאג לכל יהודי באשר הוא על פני הגלובוס אם זה איש עסקים בדרום אמריקה, תרמילאי בנאפל, יהודי היושב בבית האסורים ברוסיה או גם  איש משרד הביטחון המשרת באיזה בסיס בסוף העולם... האם ליהודים אלו תהיה קבלת שבת בימי שישי, משלוח מנות בפורים, מצה שמורה בחג הפסח, או לולב ואתרוג בחג הסוכות?! מישהו שיתן יד תומכת ואוזן שומעת להציל יהודי רגע לפני התאבדות בגואה? מישהו שיתן אוכל כשר ליהודי חולה בצפון אמריקה?
הרבי לא יכל לתת לחסידיו לנוח תחת גפנם ותאנתם בארץ ישראל כל עוד משתוללת אש ההתבוללות ברחבי העולם! העם היהודי איבד לצערנו שישה מיליון יהודים בשואה האיומה היל"ת, כיום חיים כשתים עשרה מיליון יהודים רובם בגולה, מי יעמוד בפרץ ההתבוללות השוטף לצענו הרב את עם ישראל? וראייתו זו של הרבי, עוד לפני יותר מיובל שנים, הביאה למהפיכה של ממש עם למעלה מ- 4000 נקודות אור של רבנים ושלוחים ברחבי תבל הפרחת קהילות יהודיות שכמעט ואבדו... זו מהפיכה שאין דומה לה בכל ההיסטוריה היהודית. אני פוגש כאן במוסקבה אלפי אנשים במשך ימי השנה מה אני שומע מהם? "אין עליכם חב"דניקים... הילד שלי ביקר בר"ה אצלכם בתאילנד", "הילדים שלנו הדליקו נר חנוכה בשדה התעופה דמדדובה במוסקבה" או "בקנדי בניו יורק" בכל מקום בעולם ובכל עיר ועיר גם בפינות נידחות נמצאים שלוחיו של הרבי ומביאים את האור לשם וקצת אור דוחה הרבה חושך.
זהו המסר מפרשינו, יהודי יכול לגור בארץ ישראל ולא לחשוב עליה כלל או לצערנו ישנם כאלו שגרים בארץ ונלחמים נגדה ובעד אויביה.. ה"י. רבני התפוצות ושלוחי חב"ד גרים בארץ ישראל, חושבים על עם ישראל גם בהיותם פיזית במקום שליחותם מעבר לירדן כשבט לוי המכין ומכשיר את יהודי הגולה ואת ארץ שבעת עממים לקראת הגאולה האמיתית והשלימה עוד לפני ט` באב, יהפכו ימים אלו לששון ושמחה, בבית המקדש השלישי עם משיח צדקנו בקרוב ממש.

פייסבוק מייל

כותרות עיקריות

סיפורים
0

המעשה הוא העיקר - סיפור

לעיתים קרובות, יושבים חסידים ומתוועדים. המשפיע אינו מסתפק רק בהעברת מסרים, אלא מרבה לתבל אותם בסיפורים שונים, מהעבר וגם מההווה. מהי הסיבה לכך ? מדוע אינו מספיק להעביר את המסר עצמו ?
קראו עוד
קצרים
רוחניות
רוחניות