חגים ומועדים

עניינו של חג מתן תורה

"לפני מתן תורה, שרר בעולם מצב של גזירה רוחנית שכונתה בלשון הקבלה "עליונים לא ירדו למטה, והתחתונים לא יעלו למעלה".כלומר , שכל מה שהינו רוחני ומחובר לאורו הנשגב של הבורא , לא יוכל לרדת ולחדור בתוך החומר הגשמי , ומאידך כל מה שקשור לעשייה הגשמית לא יוכל להתכלל ברוח האלוקית ולהפוך לחלק מהקדושה."...

| ד' סיון התשע"ב | 25.05.12 | 00:00

לפני מתן תורה, שרר בעולם מצב של גזירה רוחנית שכונתה בלשון הקבלה "עליונים לא ירדו למטה, והתחתונים לא יעלו למעלה".כלומר , שכל מה שהינו רוחני ומחובר לאורו הנשגב של הבורא , לא יוכל לרדת ולחדור בתוך החומר הגשמי , ומאידך כל מה שקשור לעשייה הגשמית לא יוכל להתכלל ברוח הא - לוקית ולהפוך לחלק מהקדושה.
כידוע, האבות קיימו את התורה עוד טרם שניתנה. אך, עבודתם של האבות , הייתה רק דרך להתחברות שלהם עצמם לבורא, ולא ניתן להם הכוח "להמשיך"- להוריד, אור וקדושה לתוך העולם הגשמי - לקיים חיבור בין הגשמיות והרוחניות , באופן שהגשמיות תיהפך לכלי בו שורה רוחניות. לפיכך , כאשר קיימו האבות מצוות בעזרת חפצים גשמיים – לא התקדשו אותם חפצים , ונשארו חפצי - חולין כשהיו.
גזירה רוחנית זו בטלה במתן תורה, כפי שנאמר בפסוק "וירד ה` על הר סיני". כלומר הקב"ה ירד לכאן, למקום הגשמי, ויצר חיבור גלוי בין הרוחניות לעולם הזה הגשמי והחומרי.
התורה הינה חכמתו ורצונו של הקב"ה. בתורה הכניס הבורא את חכמתו העליונה והנעלית ביותר , הלכות התורה - בדברים הגשמיים.
הציוויים שניתנו לנו בעשרת הדברות הינם ציוויים על עשייה גשמית דווקא , כמו " לא תגנוב " – ציווי האוסר עלינו לגזול חפצים גשמיים למשל , או הציווי - " שמור את יום השבת לקדשו " – ציווי האוסר עלינו לבצע מלאכות גשמיות בשבת.
בציווי על קיום המצוות במתן תורה ניתן לנו הכוח לקיים חיבור בין החומר לבין הרוח, בין הגשמיות לרוחניות, ולהעלות את החומר ממדרגתו - עד לרמה כזו , שהחומר עצמו מתעלה ומתכלל ברוחניות והופך להיות חלק בלתי נפרד מהקדושה . לדוגמא :כאשר יהודי לוקח עור של פרה , שהינו הדבר הגשמי ביותר , ומקיים עימו את מצוות תפילין , נהפך גם העור עצמו לדבר קדוש שכן "נמשך" לעולם אור רוחני שירד והתלבש במצווה זו , עד שחדר גם לעור התפילין הגשמי עצמו.
כל עניינה של הקדושה הוא הבדלה ועליונות מחומריות העולם . הלשון ` קדושה ` – המתייחס לכל מצוות הבורא – מורה על הבדלה וייחודיות . לכן הוא מזכיר את הלשון של קידושין בין גבר לאישה . ה ` יתברך קידש את עם ישראל במצוות התורה , בדומה לאופן בו מקדש הגבר את האישה – עד לנישואין הייתה האישה מותרת לכל העולם – וכעת הם מיוחדים האחד לשני ומובדלים מהעולם כולו.
כך גם קדושתו של עם ישראל . הבורא בחר בנו מכל העמים , למטרה העליונה של המשכת אורו הרוחני אל העולם, והמצוות מקדשות אותנו ומייחדות אותנו מכל שאר העולם . שכן לנו , עם ישראל , ישנה שליחות ומטרה , לתקן את העולם כולו, לזכך אותו ולהכינו לגאולה השלימה, כפי שנכתב " לתקן עולם במלכות ש-די " ( תפילת " עלינו לשבח ") - עלינו לתקן את העולם כולו ולעשותו למקום משכן לקב"ה - "לעשות לקב"ה דירה בתחתונים"- כאן בעולם הזה , עד שהעולם למרות היותו גשמי וחומרי, יזדכך וישמש כלי ומשכן לאורו הנעלה והנשגב של הבורא כפי שיהיה בשלימות בגאולה האמיתית והשלימה שתבוא בע"ה תיכף ומיד ממש.

פייסבוק מייל

כותרות עיקריות

סיפורים
0

המעשה הוא העיקר - סיפור

לעיתים קרובות, יושבים חסידים ומתוועדים. המשפיע אינו מסתפק רק בהעברת מסרים, אלא מרבה לתבל אותם בסיפורים שונים, מהעבר וגם מההווה. מהי הסיבה לכך ? מדוע אינו מספיק להעביר את המסר עצמו ?
קראו עוד
קצרים
רוחניות
רוחניות