חגים ומועדים

עניינו של חג מתן תורה

"לפני מתן תורה, שרר בעולם מצב של גזירה רוחנית שכונתה בלשון הקבלה "עליונים לא ירדו למטה, והתחתונים לא יעלו למעלה".כלומר , שכל מה שהינו רוחני ומחובר לאורו הנשגב של הבורא , לא יוכל לרדת ולחדור בתוך החומר הגשמי , ומאידך כל מה שקשור לעשייה הגשמית לא יוכל להתכלל ברוח האלוקית ולהפוך לחלק מהקדושה."...

| ד' סיון התשע"ב | 25.05.12 | 00:00

לפני מתן תורה, שרר בעולם מצב של גזירה רוחנית שכונתה בלשון הקבלה "עליונים לא ירדו למטה, והתחתונים לא יעלו למעלה".כלומר , שכל מה שהינו רוחני ומחובר לאורו הנשגב של הבורא , לא יוכל לרדת ולחדור בתוך החומר הגשמי , ומאידך כל מה שקשור לעשייה הגשמית לא יוכל להתכלל ברוח הא - לוקית ולהפוך לחלק מהקדושה.
כידוע, האבות קיימו את התורה עוד טרם שניתנה. אך, עבודתם של האבות , הייתה רק דרך להתחברות שלהם עצמם לבורא, ולא ניתן להם הכוח "להמשיך"- להוריד, אור וקדושה לתוך העולם הגשמי - לקיים חיבור בין הגשמיות והרוחניות , באופן שהגשמיות תיהפך לכלי בו שורה רוחניות. לפיכך , כאשר קיימו האבות מצוות בעזרת חפצים גשמיים – לא התקדשו אותם חפצים , ונשארו חפצי - חולין כשהיו.
גזירה רוחנית זו בטלה במתן תורה, כפי שנאמר בפסוק "וירד ה` על הר סיני". כלומר הקב"ה ירד לכאן, למקום הגשמי, ויצר חיבור גלוי בין הרוחניות לעולם הזה הגשמי והחומרי.
התורה הינה חכמתו ורצונו של הקב"ה. בתורה הכניס הבורא את חכמתו העליונה והנעלית ביותר , הלכות התורה - בדברים הגשמיים.
הציוויים שניתנו לנו בעשרת הדברות הינם ציוויים על עשייה גשמית דווקא , כמו " לא תגנוב " – ציווי האוסר עלינו לגזול חפצים גשמיים למשל , או הציווי - " שמור את יום השבת לקדשו " – ציווי האוסר עלינו לבצע מלאכות גשמיות בשבת.
בציווי על קיום המצוות במתן תורה ניתן לנו הכוח לקיים חיבור בין החומר לבין הרוח, בין הגשמיות לרוחניות, ולהעלות את החומר ממדרגתו - עד לרמה כזו , שהחומר עצמו מתעלה ומתכלל ברוחניות והופך להיות חלק בלתי נפרד מהקדושה . לדוגמא :כאשר יהודי לוקח עור של פרה , שהינו הדבר הגשמי ביותר , ומקיים עימו את מצוות תפילין , נהפך גם העור עצמו לדבר קדוש שכן "נמשך" לעולם אור רוחני שירד והתלבש במצווה זו , עד שחדר גם לעור התפילין הגשמי עצמו.
כל עניינה של הקדושה הוא הבדלה ועליונות מחומריות העולם . הלשון ` קדושה ` – המתייחס לכל מצוות הבורא – מורה על הבדלה וייחודיות . לכן הוא מזכיר את הלשון של קידושין בין גבר לאישה . ה ` יתברך קידש את עם ישראל במצוות התורה , בדומה לאופן בו מקדש הגבר את האישה – עד לנישואין הייתה האישה מותרת לכל העולם – וכעת הם מיוחדים האחד לשני ומובדלים מהעולם כולו.
כך גם קדושתו של עם ישראל . הבורא בחר בנו מכל העמים , למטרה העליונה של המשכת אורו הרוחני אל העולם, והמצוות מקדשות אותנו ומייחדות אותנו מכל שאר העולם . שכן לנו , עם ישראל , ישנה שליחות ומטרה , לתקן את העולם כולו, לזכך אותו ולהכינו לגאולה השלימה, כפי שנכתב " לתקן עולם במלכות ש-די " ( תפילת " עלינו לשבח ") - עלינו לתקן את העולם כולו ולעשותו למקום משכן לקב"ה - "לעשות לקב"ה דירה בתחתונים"- כאן בעולם הזה , עד שהעולם למרות היותו גשמי וחומרי, יזדכך וישמש כלי ומשכן לאורו הנעלה והנשגב של הבורא כפי שיהיה בשלימות בגאולה האמיתית והשלימה שתבוא בע"ה תיכף ומיד ממש.

פייסבוק מייל
הנקראים ביותר

כותרות עיקריות

סיפורים
0

המעשה הוא העיקר - סיפור

לעיתים קרובות, יושבים חסידים ומתוועדים. המשפיע אינו מסתפק רק בהעברת מסרים, אלא מרבה לתבל אותם בסיפורים שונים, מהעבר וגם מההווה. מהי הסיבה לכך ? מדוע אינו מספיק להעביר את המסר עצמו ?
קראו עוד
קצרים
רוחניות
רוחניות