דברים

האתגר שלפניך

בפרשת השבוע, כי תצא, אנו קוראים על מצוות `מעקה`. "כי תבנה בית חדש ועשית מעקה לגגך" - כשאדם בונה בית חדש, מוטלת עליו החובה לבנות מעקה מסביב לגג. והתורה מנמקת: "ולא תשים דמים בביתך כי יפול הנופל ממנו". ולכאורה לא מובן, הרי מצוות בניית המעקה חלה גם על מי שקנה בית ישן ללא מעקה, אם-כן, מדוע התורה מצאה לנכון להזהיר דוקא בית חדש? שנית, לשון הפסוק "כי יפול הנופל ממנו" מצביע על אדם הרגיל ליפול הרבה פעמים, נופל לשון הווה, אם-כן מה תעזור האזהרה?! על משמעות הדברים, הסיפור וההוראה לכל אחד ואחת הרב יעקב פרידמן במסר חי מפרשת השבוע.

| כ"ו חשון התשע"ז | 27.11.16 | 00:00
בפרשת השבוע, כי תצא, אנו קוראים על מצוות `מעקה`. "כי תבנה בית חדש ועשית מעקה לגגך" - כשאדם בונה בית חדש, מוטלת עליו החובה לבנות מעקה מסביב לגג. והתורה מנמקת: "ולא תשים דמים בביתך כי יפול הנופל ממנו". ולכאורה לא מובן, הרי מצוות בניית המעקה חלה גם על מי שקנה בית ישן ללא מעקה, אם-כן, מדוע התורה מצאה לנכון להזהיר דוקא בית חדש? שנית, לשון הפסוק "כי יפול הנופל ממנו" מצביע על אדם הרגיל ליפול הרבה פעמים, נופל לשון הווה, אם-כן מה תעזור האזהרה?!
 
בטרם ניגש אל ביאור הדברים, נפתח כדרכנו בסיפור השבועי, והפעם על הרבי השישי של חב"ד, הרבי שלום דוב בער (הרש"ב) זצ"ל.
 
באחד ממסעיו של הרבי הרש"ב למעיינות המרפא שהיה יוצא אליהם לצורכי רפואה, פגש הרבי יהודי אחד שבילדותו היה יחד עם אביו בליובאוויטש אצל הרבי המהר"ש, אביו של הרבי הרש"ב. הרבי המהר"ש קיבלו בסבר פנים יפות ושאל את האבא על עיסוקיו. ענה האבא שהוא מתפרנס מעסקי הקרנספוט והוא משחרר סחורות מהאוניות לקהל הלקוחות ומאד מצליח. שאל אותו הרבי ומה אתה עושה עם הסחורה המגיעה בשבת? ענה האיש, שאין ברירה, הוא חייב לעבוד בשבת כי הוא מרוויח הרבה כסף על שבת. הרבי ניסה לשכנע אותו בכל מיני דרכים שינסה להפסיק לעבוד בשבת, אך ללא הצלחה... מאחר ובשבת הרווחים גדולים ואין מצב להפסיד אותם...
 
ענה לו הרבי, עכשיו אני מבין את מה שכתוב, "לא תביא אתנן זונה ומחיר כלב בית ה` אלקיך" אתנן זונה, מובן למה לא להביא, אבל מחיר כלב למה לא? מה כל כך חטא הכלב? אלא הכלב למרות שהוא ידוע כידידו הטוב של בעל הבית ומגלה נאמנות כלפיו, אבל ברגע שיראה נתח בשר שמן מרחוק יעזוב את בעל הבית וירוץ לכיוון נתח הבשר השמן...
 
חזרה לפרשתינו. "כי תבנה בית חדש ועשית מעקה לגגך", מוסבר בחסידות, כי בחיי האדם ישנם מצבים בהם האדם בונה `בית חדש`, כלומר, פונה לכיוון חדש בחייו. לבית הזה, למצב החדש הזה, נדרש לבנות מעקה גם כן. משום שבמצב כזה כוחותיו שלו אינם מספיקים תמיד להצילו, והוא זקוק לגב חזק שייתן לו כוח וגיבוי להתמודד עם המציאות החדשה.
 
כאשר אדם יוצא לדרך חדשה בחיים, זה יכול להיות נישואין, עסק חדש, תפקיד חדש או כל מצב של התקדמות בחיים האישיים, אין האדם יודע, מה השלב החדש הזה טומן בחובו, אילו ניסיונות יעמדו בפניו, והאם הוא יהיה מספיק חזק להתמודד איתם? מצווה התורה "ועשית מעקה לגגך... כי יפול הנופל ממנו" עליך, כבר בהתחלה, לסמן את המטרה ולהציב לעצמך גבולות ברורים, סייגים מסויימים שהם בעצם ההחלטות שיעזרו לך להשמר מפני נפילה כלשהיא ואדרבא, לעמוד בכבוד אל מול האתגרים החדשים הניצבים בפניך בשלב החדש.
 
אדמו"ר הריי"צ (האדמו"ר השישי לחב"ד) הורה לנהוג על פי עיקרון זה גם בימים אלו בהם אנו מתכוננים לראש השנה - תחילתה של שנה חדשה (בית חדש), עלינו לעשות `מעקה`- ע"י החלטות טובות נוספות לשנה החדשה, הוספה בעניינים של תורה ומצוות - באמצעותם נבנה שנה חדש, שנה איתנה בגשמיות וברוחניות. שבת שלום!
 
שבת שלום, שנה טובה ומתוקה.
 
הרב יעקב פרידמן
 מוסקבה
 
פייסבוק מייל
הנקראים ביותר

כותרות עיקריות

סיפורים
0

המעשה הוא העיקר - סיפור

לעיתים קרובות, יושבים חסידים ומתוועדים. המשפיע אינו מסתפק רק בהעברת מסרים, אלא מרבה לתבל אותם בסיפורים שונים, מהעבר וגם מההווה. מהי הסיבה לכך ? מדוע אינו מספיק להעביר את המסר עצמו ?
קראו עוד
קצרים
רוחניות
רוחניות