כשרות

אניסאקיס

תולעת האניסאקיס הנמצאת בבשר דגי הים כדוגמת דג ההערינג – דג מלוח ועוד. קיימת עליהם שאלה הלכתית שאלה זו מונחת על שולחן פוסקי ההלכה כבר זמן רב ומעוררת סערה רבתי בארץ ובעולם.

| כ"ח תשרי התשע"א | 06.10.10 | 00:00
המחלוקת:
פוסקים ובדצי"ם רבים מתירים לכתחילה לאכול את הדגים הנגועים באניסאקיס גם כשידוע בוודאות שיש בהם אניסאקיס, כיוון שסוברים שאלו הם התולעים עליהם דיברה הגמרא ופסק השולחן ערוך שמותרים באכילה, מכיוון שנולדו בתוך הדג ולא פירשו ממנו. וכיוון שהתולעת לא שרצה במים, והתורה אסרה רק תולעת ששרצה בארץ או במים, שכן נכתב בתורה: "וכל השרץ, השורץ על הארץ--שקץ הוא, לא ייאכל" להוציא את אלו שלא שרצו בארץ או במים שמותרים.
ואילו כמה מגדולי פוסקי ההלכה אסרו לחלוטין דגים המכילים אניסאקיס, בטענה שלא אלו התולעים עליהם דנה ההלכה. כיוון שהמחקר מוכיח, כי המציאות היא שתולעי האניסאקיס נבלעו על ידי הדג לאחר שכבר שרצו במים.
פסק הרב לנדא:
כעת פרסם הרב לנדא שליט"א אב"ד בני ברק, פסיקה המתירה אכילת דג הערינג המכיל אניסאקיס, ונימוקיו אלו הן:
א) לפי ההלכה, תולעים הנמצאים בבשר הדג מותרים באכילה ללא ספק. שכן כך נאמר בגמרא, וכך נפסק בשולחן ערוך "כל תולעים הנמצאים בדגים... בין עור לבשר או בתוך הבשר, מותרים" ופירש הש"ך: הנמצאים במעיהם, שמבחוץ באו לתוכם. אבל הנמצאים בהם בין עור לבשר מותרים, כיוון שמהם גדלו.
ב) חולק על הצגת העובדות כפי שהביאו האוסרים - בשם המדענים. בעוד שהאוסרים הציגו בשם המדענים כי המציאות הינה שההערינג בולע תולעת חייה, הרי הרב לנדא טוען בשם המדענים, כי ההערינג אינו בולע תולעת חיה אלא רק ביצים, וביצים אלו אינן אסורים באכילה, התולעת מתפתחת רק בתוך הדג, ובמקרה כזה התולעת לא פירשה ומותרת.
מאכל גדולי ישראל:
הרב לנדא אף כותב כי בכל תפוצות ישראל אכלו הערינג, ובכללם גדולי ישראל בעלי רוח הקודש וחוש ריח בכשרות המאכלים, כמו האריז"ל, הבית יוסף, השל"ה, הבעש"ט, שלא נמנעו מאכילת הערינג - דג מלוח, ולומר שגדולי ישראל לא הרגישו ולא חשו לבעיות הכשרת שבהערינג, הרי יש בזה חסרון באמונת חכמים.
לסיכום:
פוסק הרב לנדא כי כשנמצאים תולעים בבשר הדג אין לחוש, שכן לפי קבלת חז"ל ברור לנו שלא באו מבחוץ, וכן לפי השערת החוקרים הדגים בלעו את ביצי התולעים המותרים באכילה מן הדין, ולא בלעו את התולעים עצמם, ולכן התולעים מעולם לא נאסרו, שכן מעולם לא רחשו על הארץ.
המשך הסערה:
נראה כי המחלוקת והסערה לא תשכח ואף תעצים, סביר כי הטענה הראשונה שתשמע מפי האוסרים, שהמציאות מוכיחה שהדגים אינם בולעים רק ביצים אלא גם תולעים חיות, והם הרי כבר שרצו במים ונאסרו.
ניתן להזמין הרצאות – מצגות בנושאי כשרות
טל`: 052/6016266 

פייסבוק מייל

כותרות עיקריות

סיפורים
0

המעשה הוא העיקר - סיפור

לעיתים קרובות, יושבים חסידים ומתוועדים. המשפיע אינו מסתפק רק בהעברת מסרים, אלא מרבה לתבל אותם בסיפורים שונים, מהעבר וגם מההווה. מהי הסיבה לכך ? מדוע אינו מספיק להעביר את המסר עצמו ?
קראו עוד
קצרים
רוחניות
רוחניות