בראשית

ויחי ● סוד קבורת רחל 

הרב שניאור אשכנזי פרשת ויחי תשע"ב
בין דפי חומש בראשית - חומש סיפורים מעשי אבות. לאורך החצי השני של
החומש יש סיפור כואב - טרגדיה - סיפור פטירת רחל. יעקב נפרד מיוסף ומסביר
למה הוא קבר את רחל רחוק בודדה.


 

0
שאל את הרב

וישלח ● סוד יחסי הציבור

הרב שניאור אשכנזי פרשת וישלח תשע"א 
 סוד יחסי הציבור

פרשת וישלח מספרת דבר מדהים - היא פותחת בהכנת המלחמה של עשיו עם
יעקב כאשר עשיו מתכן להרוג את יעקב. מה קורה בפועל? במקום דם ואש ותמרות
עשן הם מתחבקים ומתנשקים ועוד עשיו מציע ליעקב - בא תגור איתי יחד.דבר מדהים!!
יעקב הצליח לעשות את הבלתי יאומן ולהתפייס עם עשיו. איך בדיוק עשה זאת יעקב?
מה היו התכסיסים שלו? איך נגמרה מלחמה כזאת שהיתה אמורה להיגמר עם דם וכדורים בחיבוק?

 

תולדות  ● איך מתמודדים עם ילד בעייתי? 

הרב שניאור אשכנזי פרשת תולדות תשע"ב
איך מתמודדים עם ילד בעייתי?
פרשת תולדות - אחת הפרשות הקשות והתמוהות בתורה - סיפור על יצחק ועשיו. 
יצחק ורבקה זוג צדיקים מתחתנים ונולד להם ילד רשע מרושע שלא היה כמוהו.
יצחק רוצה לתת את כל הירושה את כל הברכות לעשיו הרשע.
איך זה קורה? איך נולד ילד כזה לזוג צדיקים מושלמים יצחק ורבקה?

 

תולדות ● סוד העקרות

הרב שניאור אשכנזי פרשת תולדות תשע"א
 סוד העקרות
תפילה - אחד הדברים הכי חשובים אצל הקב"ה. אבל לצערינו זה לא הולך לנו כמו 
שאנחנו מצפים.
מפעם לפעם צריך לרענון את מושג התפילה ולחשוב להתחזק איך מתפללים?
מה זה להתפלל? איך נכנסים לענין התפילה?
יצחק ורבקה היו נשואים 20 שנה - ואין להם ילדים. יצחק ורבקה נעמדים בשני
פינות של החדר וה' נעתר לתפילה.
הסיפור מוכר הוא קרה אצל כל האימהות - אצל אברהם ושרה אותו דבר נשואים
עשרות שנים ושרה לא יולדת.ובסוף בזכות ענין צדדי שאברהם מתפלל על אבימלך
הוא נענה תחילה. וכן יעקב ולאה ויעקב ורחל.

מה קורה? איך אפשר להבין תופעה כזאת? מה התורה רוצה לומר לנו בכך?

 

<< < 1 2 3 4 5 6 > >>