דברים

נקודה בזמן - סוד ההצלחה - פרשת עקב

 

תופעה אצל המצליחנים שהמתמלאת אצלם תחושה של כוחי ועוצם ידי.

וכן תיאור של שבירת לוחות הברית הראשונים.

מה התרחש עם אותם שברי הלוחות?

שיעורו המרתק של הרב אורי קשת.

0
שאל את הרב

לעשות ולהתכוון

בפרשת השבוע אנו קוראים על מצוות הבאת הביכורים, הם הפירות הראשוניים, אל בית המקדש כאות תודה והכרת הטוב לה` הנובעת מהנחת היסוד שכל מה שיש לאדם הכל מאת ה`. אופן הבאת הביכורים לבית המקדש היא בכלי דווקא כפי שנאמר "וְשַׂמְתָּ בַטֶּנֶא וְהָלַכְתָּ.." המשנה מתארת את סדר הבאת הביכורים לבית המקדש, "העשירים מביאים ביכוריהם בקלתות של כסף ושל זהב והעניים מביאין אותם בסלי נצרים... הסלים והביכורים ניתנין לכהנים". יש להבין, מדוע בכלל מציינת התורה את אופן הבאת הביכורים למקדש, ביד או בסלסלה, העיקר הרי הוא שהחקלאי יכיר את תודתו לה` ויביא את פירותיו למקדש! ועוד, אם את פירות הביכורים עליו להביא מהמובחר, מראשית פרי האדמה מהמובחרים שבפירותיו מדוע הסל יכל להיות גם זול ופשוט, סל של נצרים שאף נשאר בבית המקדש? על משמעות הדברים, הסיפור וההוראה לכל אחד ואחת הרב יעקב פרידמן במסר חי מפרשת השבוע.

כי תצא ● האם הילד הבכור הוא המוצלח במשפחה ?

הרב שניאור אשכנזי פרשת כי תצא תשע"ב
האם הילד הבכור הוא המוצלח במשפחה ?
ירושה - כמה שזה מסובך באה פרשת השבוע ומטילה פצצה שהולכת לסבך את
הענין עוד יותר - הבן הבכור לוקח פי שניים משאר האחים. למשל הם חמישה אחים
אז מחלקים את הצוואה ל6.
מה קרה? בגלל שהוא בכור הוא צריך לקבל פי שניים? מאיזה הצדקה?
מה הוא עשה בשביל זה? לפעמים דווקא הבן הקטן מכבד יותר את ההורים
מהבן הבכור? מה ההגיון? זה אומר שהוא הכי מוצלח?

 

שופטים ● האם מותר להשתתף במשחקי ספורט אתגרי?

הרב שניאור אשכנזי פרשת שופטים תשע"ב           
 האם הילד הבכור הוא המוצלח במשפחה ?
ספורט - סכנה.
האם מותר עפ"י ההלכה להשתתף במשחקי ספורט שמסכני חיים? 
כרטיס אדי - אנשים חותמים על זה שאם חס ושלום אנשים מתים והלב עובד אז אפשר
להשתמש באיבריו.
האם זה מותר? האם האדם הוא בעל הבית על הגוף שלו באותה מידה שהוא
בעל הבית על ביתו ורכושו? האם מותר לו לעשות דברים מסוכנים על אף המודעות
העצמית שלו לסכנה שבדבר?

 

תראה, ותתפכח

השבת, פרשת ראה היא גם שבת ראש חודש אלול. הפרשה פותחת במילים: "ראה אנכי נתן לפניכם היום ברכה וכו`", מילת הפתיחה "ראה" אינה שגרתית בלשון המקרא, מדוע בחר משה להשתמש במטבע לשון זו? שנית, מדוע בלשון יחיד ולא בלשון רבים `ראו` כפי הנאמר בהמשך הפסוק "לפניכם", שהרי הדיבור היה אל כלל ישראל?! על משמעות הדברים, הסיפור וההוראה לכל אחד ואחת הרב יעקב פרידמן במסר חי מפרשת השבוע

לאהוב באמת

בפרשת השבוע אנו קוראים "ואהבת את ה` אלוקיך ושמרת משמרתו וחוקתיו ומשפטיו ומצותיו כל הימים" (יא,א) נשאלת השאלה כיצד ניתן לצוות עלינו לאהוב את השם?! ניתן לצוות אדם על פעולה פיזית אך לא על מידה שבלב, שהרי האהבה היא בלב, והאהבה, או שהיא קיימת או שאינה קיימת ומה טעם לצוות על כך? יתרה מכך, בפרשת ואתחנן נאמר "ואהבת את ה` אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך", "בכל מאודך" הכונה היא בכל ממונך. יהודי האוהב את ה` בלב ונפש בודאי שלא יחוס על ממונו למען שמו יתברך, ומה יש לצוות על זה שוב? על משמעות הדברים, הסיפור וההוראה לכל אחד ואחת הרב יעקב פרידמן במסר חי מפרשת השבוע

קול קורא לך

השבת אנו נקרא בפרשת `ואתחנן` את איזכורו של מעמד הר סיני, על ידי משה רבינו, בו נגלה ה` אל בני ישראל ובתארו את קול ה` אומר משה רבינו כי הקול היה חזק מאוד "קול גדול ולא יסף", קול ללא סוף. יש להבין, מדוע מצא משה לנכון להגיש, מכל המעמד הנורא והגדול של קבלת התורה, דווקא את קולו של ה` שהיה "קול גדול ולא יסף"? ובכלל מהו פירוש הדבר שהקול היה ללא סוף? על משמעות הדברים, הסיפור וההוראה לכל אחד ואחת הרב יעקב פרידמן במסר חי מפרשת השבוע

הגלות והגאולה

חומש `דברים`, המכונה `משנה תורה`, השונה מארבעת החומשים שקדמו לו, שכן הוא בעיקר מעין חזרה על הנאמר בתורה עד כה, ועל חומש זה נאמר בגמרא כי "משה-רבנו מפי עצמו אמרו". שבת זו, לפני ט` באב, נקראת גם "שבת חזון" על שם ההפטרה הנקראת בשבת זו "חזון ישעיהו ..." וכן-גם, שבת חזון מ"לשון מחזה" כאימרתו של רבי לוי יצחק מברדיטשוב שבשבת זו "מראין לכל אחד ואחד המקדש דלעתיד (השלישי) מרחוק". ננסה לקשר בין ייחודיותו של חומש דברים, פרשת השבוע והקשר לט` באב שיחול השנה במוצאי שבת קודש (נדחה).

חטאם של המרגלים

ישנו כלל "אחרי רבים להטות" שיש ללכת אחרי דעת הרוב, אם-כן, מה היה חטאם של המרגלים כאשר יש עשרה מרגלים הביעו את דעתם נגד כיבוש הארץ בניגוד ליהושע בן נון וכלב בן יפונה שהיו בדעת מיעוט? שנית, מדוע התפלל משה דווקא על יהושע שלא יפול בעצת חבריו ולא התפלל על כולם?

כי תצא ● סוד ה'איש' וה'אשה'

הרב שניאור אשכנזי פרשת כי תצא תשע"א  
סוד ה'איש' וה'אשה'
חודש אלול חודש התפילה חודש הרחמים - המילה אלול זוהי מילה בבלית ויש לה כמה
ר"ת וחסידות מביאה למילה אלול את הר"ת "אני לדודי ודודי לי".

 

<< < 1 2 3