יהדות ומדע

קדושת החיים

 

מה הם חיי האדם ומה הקדושה המיוחדת של חיי היהודי.

מאת הרב אריק מלכיאלי.

0